Μια επισκόπηση και μια εισαγωγή της αποκατάστασης στοιχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 1

Μια επισκόπηση της αποκατάστασης στοιχείων

Εισαγωγή στην αποκατάσταση στοιχείων

Ένας θεμελιώδης ρόλος του τμήματος ΤΠ μιας οργάνωσης είναι να προστατεύσει τα στοιχεία του. Τα περισσότερα τμήματα ΤΠ επενδύουν τους σημαντικούς πόρους για να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν μια διαδικασία για τα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τις μηχανές τους.

Σε περίπτωση παγκόσμιων στοιχείων υπολογιστών η αποκατάσταση, ανακτώντας τα στοιχεία, χάνεται από τη συσκευή αποθήκευσης ενός υπολογιστή, λόγω σε οποιοδήποτε πιθανό λόγο προκαλούμενο την απώλεια στοιχείων. Δεδομένου ότι είναι σαφές από την αποκατάσταση μολύβδων αποκατάστασης στοιχείων ονόματός του από τα στοιχεία που χάνονται λόγω στην κακομεταχείριση της συσκευής αποθήκευσης, η αποτυχία υλικού, έλλειψη γνώσης του χρήστη, επίθεση ιών είναι ή οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε λόγος.

Σε περίπτωση παγκόσμιων στοιχείων υπολογιστών η αποκατάσταση, ανακτώντας τα στοιχεία, χάνεται από τη συσκευή αποθήκευσης ενός υπολογιστή, λόγω σε οποιοδήποτε πιθανό λόγο προκαλούμενο την απώλεια στοιχείων. Δεδομένου ότι είναι σαφές από την αποκατάσταση μολύβδων αποκατάστασης στοιχείων ονόματός του από τα στοιχεία που χάνονται λόγω στην κακομεταχείριση της συσκευής αποθήκευσης, η αποτυχία υλικού, έλλειψη γνώσης του χρήστη, επίθεση ιών είναι ή οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε λόγος.

Είναι πολύ συνήθως ακουσμένο πρόβλημα στον υπολογιστή ή τον κόσμο ΤΠ, ότι ο υπάλληλος οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε γενικού χρήστη υπολογιστών είχε τα πολύ πολύτιμα στοιχεία στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, δισκέτα ή σε οποιαδήποτε άλληδήποτε συσκευή αποθήκευσης και δεν είναι ικανός να έχει πρόσβαση σε εκείνες τις πληροφορίες ή έχει χάσει εκείνες τις πληροφορίες λόγω σε οποιαδήποτε ατύχημα, προερχόμενη από ιό επίθεση, κακομεταχείριση της συσκευής αποθήκευσης ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο λάθους χειριμένος τα στοιχεία. Μπορεί να είναι λόγω έλλειψης της γνώσης της διάσωσης ή προστασίας των στοιχείων

Όχι μόνο τις οργανώσεις, αλλά και στο σπίτι οι χρήστες μπορούν να υποστούν το ίδιο πρόβλημα. Κατά συνέπεια μπορούμε να φανταστούμε διάφορους πιθανούς περιπτώσεις και λόγους της απώλειας στοιχείων. Έτσι "όπου υπάρχει απώλεια στοιχείων, υπάρχει ανάγκη της αποκατάστασης στοιχείων."

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek