Δαπάνες αποκατάστασης δαπανών και στοιχείων χρόνου διακοπής

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κατανόηση των διάφορων δαπανών

Κατά εξέταση της αποκατάστασης στοιχείων, την είναι σημαντικό να καταλάβει ότι οι αληθινές δαπάνες αφορούσαν αυτές τις αποστολή-κρίσιμες διαδικασίες. Πάρτε μια συνοπτική ιδέα αυτών των δαπανών:

Δαπάνες χρόνου διακοπής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προϋπολογισμούς δαπανών χρόνου διακοπής για να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις για ακριβώς ποιο επίπεδο αποκατάστασης στοιχείων απαιτείται για το διαφορετικό τύπο απώλειας στοιχείων. Παραδείγματος χάριν το στοιχείο οποιουδήποτε κεντρικού υπολογιστή λογιστικής είναι κρίσιμο και πρέπει να ανακτηθεί όπως είναι.

Η καθυστέρηση ακόμη και έστω και μία ημέρας μπορεί να προκαλέσει την απώλεια μεγάλου ποσού. Αλλες σημαντικές δαπάνες που εξετάζονται είναι δαπάνες υλικού, δαπάνες προγραμματισμού και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες.

Δαπάνες αποκατάστασης στοιχείων

Οι δαπάνες αποκατάστασης στοιχείων είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τη διαδικασία ανάκαμψης στοιχείων για το διαφορετικό τύπο απώλειας στοιχείων. Αυτό είναι τόσο σημαντικό επειδή είναι συνήθως βλέπω συμπεριφορά των πελατών οποιουδήποτε κέντρου αποκατάστασης στοιχείων ότι ο χρήστης συγκρίνει το κόστος της αποκατάστασης με τη σημασία των στοιχείων.

Ο χρήστης θα ενδιαφερθεί για την αποκατάσταση στοιχείων μόνο εάν το κόστος της αποκατάστασης δεν είναι τόσο υψηλό για τον ως σημασία των πολύτιμων στοιχείων του.

Περιγραφή χρηστών

Η περιγραφή χρηστών μπορεί να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να προετοιμάσει τον οδικό χάρτη της διαδικασίας αποκατάστασης στοιχείων. Με τη βοήθεια αυτού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο προτεραιότητες πρόκειται να δοθούν στα διαφορετικά στοιχεία σε περίπτωση περίπλοκης διαδικασίας ανάκαμψης στοιχείων.

Γίνεται έτσι, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε το χρόνο και τις προσπάθειες να ανακτήσετε όλα τα αρχεία συμπεριλαμβανομένων τέτοιων περιττών αρχείων και των αρχείων συστημάτων κ.λπ. που μπορούν να δημιουργηθούν πάλι εύκολα.

Καθορισμός των απαιτήσεων

Είναι απαραίτητο να υπολογιστούν οι απαιτήσεις πρίν αρχίζει την αποκατάσταση στοιχείων. Ο καθορισμός αυτών των απαιτήσεων αρχίζει με κάποια γενική δήλωση του προβλήματος. Ο βασικός στόχος αυτού του βήματος είναι να γίνει κατανοητό το πρόβλημα λεπτομερώς. Κατά τη διάρκεια της προδιαγραφής απαίτησης, η εστίαση είναι σαφώς να διευκρινίσει τις ικανότητες και τις εγκαταστάσεις που το σύστημα πρέπει να παρέχει πότε η ολόκληρη διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Παραγωγή των στόχων

Μετά από να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται νωρίτερα, πρέπει να κάνετε τους στόχους σας ανάλογα με τις προτιμήσεις που βρίσκονται από την περιγραφή χρηστών, πρέπει να οριστικοποιήσετε τους στόχους σας για τους οποίους πρέπει να εργαστείτε για την ανάκτηση των στοιχείων. Αυτοί οι στόχοι παρέχουν μια βαθμιαία πορεία για να ανακτήσουν τα χαμένα στοιχεία ή για να κάνουν τα προγράμματα για τον ειδικό τύπο προβλημάτων. Με την ακολουθία όλων αυτών των βημάτων μπορείτε να αποφύγετε την πολυπλοκότητα στη διαδικασία καθώς επίσης και μπορείτε να εργαστείτε με την καλύτερη ακρίβεια στη λιγότερη χρονική κατανάλωση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek