Μερικές άκρες για να προστατεύσουν τα στοιχεία σας κάνουν το de-tema'hjo ανίχνευσης επιφάνειας στηριγμάτων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Μερικές άκρες για να προστατεύσει τα στοιχεία σας

"Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία". Μερικές σημαντικές άκρες έχουν απαριθμηθεί εδώ για να προστατεύσουν τα στοιχεία σας. Με την ακολουθία αυτών των ακρών, μπορούμε να αποφύγουμε την απώλεια στοιχείων και μιας δύσκολης διαδικασίας αποκατάστασης στοιχείων.

Κάνετε τα στηρίγματα

Να υποστηρίξει τους τομείς των μποτών και άλλες πληροφορίες καταλόγου είναι πάντα μια σοφή διαδικασία ασφαλούς τα στοιχεία σας. Οι διαφορετικές περιοχές σε το δίσκο σας πρέπει να υποστηριχτούν σε διαφορετικά διαστήματα. Μια πλήρης πλάτη επάνω στο πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα μέτρα:

  • Κάνετε μια δισκέτα μποτών έκτακτης ανάγκης για κάθε σύστημα.
  • Κάνετε το πίσω μέρος MBR μιά φορά, μετά από την εντολή FDISK του DOS.
  • Αποτελέστε το πίσω μέρος DBRs για κάθε λογική κίνηση μιά φορά, μετά από την εντολή ΣΧΉΜΑΤΟΣ του DOS.
  • Αποτελέστε το πίσω μέρος των καταλόγων του FAT και ρίζας τακτικά.
  • Αποτελέστε το πίσω μέρος των σημαντικών στοιχείων χρηστών τακτικά.

Εκτελέστε την ανίχνευση επιφάνειας μηνιαία

Εκτελέστε την ανίχνευση επιφάνειας για να εξετάσετε μηνιαία τα μέσα συσκευής σας. Με να κάνετε αυτό μπορείτε να καθορίσετε το λάθος στο πολύ αρχικό στάδιο. Ακόμα κι αν το πρόγραμμα ανίχνευσης δεν είναι ικανό για να καθορίσει το δίσκο, μπορεί τουλάχιστον να παρέχει τις πληροφορίες για τη φυσική και λογική θέση των μέσων απομνημόνευσής σας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τη βοήθεια για να υποστηρίξετε τα στοιχεία σας και για να βρείτε τις λύσεις για το πρόβλημα.

Θ*δε-τεμάχιο των στοιχείων εβδομαδιαίων

Με τη δημιουργία των νέων αρχείων και τη διαγραφή των παλαιότερων αρχείων το στοιχείο του δίσκου γίνεται όλο και περισσότερο τεμαχισμένο. Ο τεμαχισμός καθιστά τη δυνατότητα πρόσβασης των στοιχείων αργή και περίπλοκη. Θα συζητήσουμε τον τεμαχισμό και το defragmentation δίσκων λεπτομερώς, στα επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.

Οι χρησιμότητες για το defragmentation των στοιχείων είναι διαθέσιμες στο λειτουργικό σύστημα. Με τη διατήρηση τα στοιχεία, μπορείτε να καταστήσετε την απόδοση του συστήματος καλύτερη καθώς επίσης και συγκριτικά το στοιχείο Defragmented είναι εύκολο να ανακτηθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε συντριβή δίσκων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek