Το καλό πρόγραμμα αντιιών χρήσης δεν χρησιμοποιεί τα ληστευμένα παιχνίδια και το λογισμικό

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Καλό πρόγραμμα αντιιών χρήσης

Οι ιοί είναι η πολύ μεγάλη αιτία για τις ημέρες απώλειας στοιχείων τώρα. Για να αποφύγετε τη μόλυνση ιών στα στοιχεία σας και για να προστατεύσετε τα στοιχεία σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλό πρόγραμμα αντιιών.

Εάν χρησιμοποιείτε τις δισκέτες και το CDs στον υπολογιστή σας, εκτελέστε την ανίχνευση από τον αντιιό πρίν ανοίγει τους δίσκους στον υπολογιστή σας ή πρίν αντιγράφει τίποτα από το. Εάν χρησιμοποιείτε Διαδίκτυο, επιτρέψτε πάντα την προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ασφάλεια Διαδικτύου σας από τις επιλογές των τοποθετήσεων αντιιών σας.

Πάρτε στη συνήθεια της κράτησης της δισκέτας σας γράφω-προστατευμένης

Υπάρχουν πολλοί ιοί που έχουν την τάση να διαδώσουν μόνο τους σε άλλους υπολογιστές, με τη βοήθεια των δισκετών με ακριβώς να αντιγράψουν το εκτελέσιμο πρόγραμμά τους στη δισκέτα στον κρυμμένο τρόπο.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ιών είναι ιοί αρχείων μποτών και δεν μπορούν να πάρουν στο σκληρό δίσκο σας έως ότου αρχίζετε το σύστημά σας από μια μολυσμένη δισκέτα. Μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε τα στοιχεία όσον αφορά μια δισκέτα με ένα μολυσμένο αρχείο μποτών για χρόνια και δεν γίνεστε ποτέ μολυσμένοι. Αλλά αρχίζοντας από τέτοιους η δισκέτα, ακόμα κι αν δεν είναι ένας bootable δίσκος, θα καταστήσει το σύστημά σας μολυσμένο με τον ιό τομέα των μποτών.

Μην χρησιμοποιήστε τα ληστευμένα παιχνίδια και το λογισμικό

Τα ληστευμένα παιχνίδια και το λογισμικό προετοιμάζονται συνήθως από μερικά που ραγίζουν ή με την ακολουθία οποιωνδήποτε άλλωνδήποτε παράνομων διαδικασιών που τρέχουν ακόμα και μετά από ληστεμμένος. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να μην είναι συμβατές και κατάλληλες για τη διαμόρφωση λογισμικού και υλικού κάθε υπολογιστή και μπορούν να σας καταστρέψουν στοιχεία.

Επίσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός τέτοιου λογισμικού, ειδικά παιχνίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να διαδώσουν τους ιούς. Επομένως η χρησιμοποίηση του ληστευμένου λογισμικού μπορεί να μολύνει το σύστημά σας με κάποιο σοβαρό ιό συστημάτων και μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη απώλεια στοιχείων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Chapter 2

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek