Κατανόηση της απώλειας στοιχείων και της συντριβής συστημάτων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κατανόηση της απώλειας στοιχείων

Τα τμήματα ΤΠ οι περισσότερες από τις οργανώσεις επενδύουν τους σημαντικούς πόρους για να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν μια διαδικασία για τα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τις μηχανές τους. Τα καλά διοικούμενα περιβάλλοντα επίσης τακτικά εξετάζουν τα στηρίγματα για να εξασφαλίσουν ότι που αποκαθιστούν τις διαδικασίες μπορούν να εκτελεσθούν γρήγορα και ακριβώς.

Είναι δύσκολο να ταξινομηθεί η απώλεια στοιχείων σε περίπτωση υπολογιστών. Μπορούν να υπάρξουν μέρη των λόγων που μπορούν να προκαλέσουν την απώλεια στοιχείων. Η απώλεια στοιχείων στους υπολογιστές μπορεί να δει ως, "το στοιχείο που χάθηκε την τελευταία φορά ήταν μια κακή περίπτωση, αλλά ο πιό χειρότερα είναι ακόμα να έρθει."

Η απώλεια στοιχείων μπορεί να οφείλεται στα μέρη των λόγων που μερικοί από τους σημαντικούς λόγους μπορούν να είναι οι ακόλουθοι:

Συντριβή συστημάτων

Εάν ο υπολογιστής είναι ανίκανος να τρέξει τη διαδικασία μποτών και το λειτουργικό σύστημα αποτυγχάνει να διαβάσει τα αποθηκευμένες στοιχεία και τις οδηγίες από το δίσκο, λόγω σε οποιοδήποτε πρόβλημα λογισμικού ή υλικού, ο δίσκος λέγεται για να έχει τη συντριβή. Είναι δύσκολο να ανακτηθούν τα στοιχεία εντελώς από το δίσκο που συντρίβεται από το πρόβλημα υλικού, μόνο με τον προγραμματισμό εντούτοις. Σε περίπτωση δίσκου μια συντριβή, μετά από τα μηνύματα επιδεικνύεται:

“0 δίσκοι που βρίσκονται σκληροί”
“Αποτυχία κίνησης”
“Αποτυχία σκληρών δίσκων”
“Που δεν βρίσκεται τομέας...”
“Κίνηση Χ ανάγνωσης λάθους στοιχείων:”
“Καμία συσκευή μποτών διαθέσιμη”
“Λειτουργικό σύστημα φόρτωσης λάθους”
“Να λείψει ελλειπόντων ή λειτουργικών συστημάτων OS”
“Μη-σύστημα ή λάθος δίσκων,
Αντικαταστήστε το δίσκο και πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν αναμείνετε”
“Ακυρος πίνακας χωρισμάτων”
“Διαδρομή 0 κακή...”

Τα ανωτέρω μηνύματα δείχνουν ένα σοβαρό πρόβλημα δίσκων. Η αιτία που οδηγεί αυτά τα μηνύματα λάθους μπορεί να είναι λογική ή ένα φυσικό πρόβλημα. Τα λογικά προβλήματα μπορούν να είναι επειδή είτε ο τομέας των μποτών/πίνακας χωρισμάτων, ΠΑΧΙΑ περιοχή είτε η περιοχή καταλόγου έχει πάει κακοί. Μια λεπτομερής εισαγωγή του τομέα των μποτών, της επιτραπέζιας ΠΑΧΙΑΣ περιοχής χωρισμάτων, των καταλόγων ρίζας και της περιοχής στοιχείων έχει δοθεί στα επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.

Μια επικεφαλής συντριβή προκαλείται όταν έρχονται τα ανάγνωση-γραφής κεφάλια ενός σκληρού δίσκου σε φυσική επαφή με την επιφάνεια δίσκων που αποθηκεύει τις πληροφορίες. Οι επικεφαλής συντριβές ποικίλλουν στη δριμύτητα αλλά σε χειρότερό τους, τα στοιχεία όσον αφορά το σκληρό δίσκο μπορούν να κατασταθούν μη επανακτήσιμα.

Κάθε φορά που εάν υπάρχει απώλεια στοιχείων στον υπολογιστή έχει οποιοδήποτε λόγο αυτής της καταστροφής που οδηγεί τη συντριβή ή ακόμα και τη δευτερεύουσα απώλεια. Μπορούν να υπάρξουν διάφορες δυνατότητες αλλά μερικοί σημαντικότεροι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek