Το ανθρώπινο λάθος είναι ο ενιαίος μεγαλύτερος συνεισφέρων των περιπτώσεων απώλειας στοιχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ανθρώπινο λάθος

Το ανθρώπινο λάθος είναι ο ενιαίος μεγαλύτερος συνεισφέρων των περιπτώσεων απώλειας στοιχείων. Γενικά, οι περισσότερες από τις περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί της απώλειας στοιχείων είναι οφειλόμενες τα λάθη που γίνονται από το χρήστη ή τους υπαλλήλους της οργάνωσης στην προστασία των στοιχείων ή χειριμένος τα στοιχεία. Αυτό περιλαμβάνει την τυχαία διαγραφή αρχείων, σχήμα ανακριβής χρήση ή μερικές φορές σοβαρότερος από ένα σκληρών δίσκων.

Παραδείγματος χάριν είναι δυνατό ότι ο υπάλληλος που δεν έχει την κατάλληλη γνώση χειρισμού των ευαίσθητων στοιχείων ή το λογισμικό που εάν χρησιμοποιείται στην έλλειψη γνώσης μπορεί να βλάψει τα στοιχεία και να οδηγήσει στην απώλεια στοιχείων. Επίσης μερικοί

Cause of Disk Crash

οι χρήστες προσωπικών υπολογιστών έχουν μια τάση να εκτελέσουν οποιοδήποτε άγνωστο λογισμικό για να ξέρουν τι κάνει χωρίς μελέτη ή χωρίς να πάρει τις πληροφορίες για την αίτησή του και εάν το λογισμικό έχει αναπτυχθεί για οποιοδήποτε στόχο έτσι ώστε εάν παράνομα χρησιμοποιημένος μπορεί να καταστρέψει τα στοιχεία μερικώς ή εντελώς. Ισχύει επίσης για τα εκτελέσιμα αρχεία του ιού όπως τα προγράμματα. Τα κοινά ανθρώπινα λάθη περιλαμβάνουν:

  • Τυχαίο σχήμα κίνησης
  • Λανθασμένη διαγραφή αρχείων ή φακέλλων
  • Λάθη διοικητών
  • Κακομεταχείριση των συσκευών αποθήκευσης
  • Τραύμα που προκαλείται από την πτώση ή την πτώση
  • Έλλειψη γνώσης χρησιμοποιώντας το δίσκο που χωρίζει ή λογισμικό ανίχνευσης λαθών κ.λπ....
  • Παράλογη εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων/αναβάθμιση
  • Παράνομες τοποθετήσεις διαχείρισης ή θερμοκρασίας δύναμης στο σύστημα οργάνωσης του υπολογιστή.
Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek