Τύποι φυσικής καταστροφής απωλειών στοιχείων ενός ή περισσότερων χωρισμάτων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Φυσική καταστροφή

Αυτός ο τύπος απώλειας στοιχείων είναι σπάνιος και εξέθεσε την ελάχιστη συχνότητα της απώλειας στοιχείων. Η πλημμύρα, η πυρκαγιά, ο φωτισμός και ο σεισμός είναι μερικές αναπόφευκτες αιτίες της απώλειας στοιχείων. Αυτές οι αιτίες δεν μπορούν να αποφευχθούν από τον άνθρωπο ακόμα που ο κατασκευαστής μπορεί να έχει ένα σχέδιο αναπτυσσόμενες τη συσκευή αποθήκευσης, για να προστατεύσει τα στοιχεία σε τέτοιο όρο.

Αλλοι τύποι απωλειών στοιχείων

Ο προγραμματισμός για την αποκατάσταση στοιχείων και το πρόβλημα δίσκων πυροβολισμός δεν περιμένει το σύστημα οποιασδήποτε οργάνωσης ή οποιουδήποτε χρήστη που συντρίβεται μόνο. Υπάρχουν επίσης μέρη των περιπτώσεων που μπορούν να κάνουν έναν χρήστη ή μια οργάνωση να αισθανθεί για να είναι σε οποιοδήποτε τύπο απώλειας στοιχείων και δεν είναι απαραίτητο για το σύστημα να συντριφθεί για να οδηγήσει τέτοιο τύπο απώλειας στοιχείων.

Αυτός ο τύπος απώλειας στοιχείων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί όταν υφίσταται το σύστημα τη μερική συντριβή του λειτουργικού συστήματος ή ακόμα και στην περίπτωση όταν το λειτουργικό σύστημά σας είναι απολύτως αθώο και εργαζόμενος κατάλληλα και το στοιχείο χάνεται λόγω σε οποιοδήποτε άλλοδήποτε λόγο κάπως. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε μερικές άλλες κύριες πιθανές περιπτώσεις της απώλειας στοιχείων:

Απώλεια ενός ή περισσότερων χωρισμάτων

Η μερική συντριβή όρου του λειτουργικού συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι το λειτουργικό σύστημά μας λειτουργεί με έναν κατάλληλο τρόπο. Σε τέτοιο τύπο περιπτώσεων δεν αισθανόμαστε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αρχίζοντας διαδικασίας και άλλων διαδικασιών του λειτουργικού συστήματος.

Το μόνο μυστήριο που καθιστά το χρήστη δυστυχισμένο είναι ότι δεν είναι ικανός να έχει πρόσβαση σε όλα τα λογικά χωρίσματα που είχε νωρίτερα στο δίσκο του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να αισθανθεί ένα ή περισσότερα χωρίσματα που κρύβονται του δίσκου του και το λειτουργικό σύστημα δεν παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες για αυτά τα χωρίσματα. Είναι επίσης μια συνήθως πιθανή περίπτωση ότι χάνετε όλα τα λογικά χωρίσματα εκτός από το χώρισμα μποτών του δίσκου σας στον οποίο εγκαθιστούσατε το λειτουργικό σύστημά σας.

Αυτός ο τύπος απώλειας πραγματοποιείται όταν χάνονται μερικώς οι πληροφορίες χωρισμάτων στον κύριο τομέα των μποτών. Μπορεί να οφείλεται στην κακή χρήση FDISK όπως το χωρισμό του προγράμματος στην έλλειψη γνώσης ή οποιουδήποτε ιού όπως την επίθεση στην επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek