Διαβασμένη δισκέτα διαγραφή λάθους της σημαντικής απώλειας κωδικού πρόσβασης στοιχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Διαβασμένο δισκέτα λάθος

Όπως σκέφτομαι, αυτό είναι επίσης ένας από τους κύριους λόγους της απώλειας στοιχείων σε οποιαδήποτε οργάνωση ή για οποιοδήποτε χρήστη προσωπικών υπολογιστών που προκαλεί την απώλεια στοιχείων συχνά.

Η δισκέτα είναι μια από τις πιό αναξιόπιστες πηγές αποθήκευσης. Είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα ότι ο χρήστης είχε μερικά σημαντικά στοιχεία σε μια δισκέτα και τώρα ο υπολογιστής επιδεικνύει το μήνυμα που δείχνει διαβασμένο το δισκέτα λάθος.

Αν και η απώλεια στοιχείων δεν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις σημαντική και επίσης τις περισσότερες φορές ένα άλλο στήριγμα εκείνου του στοιχείου είναι διαθέσιμο αλλά στις περιπτώσεις όταν δεν σώθηκε το στήριγμα ή διαθέσιμος, η απώλεια στοιχείων πραγματοποιείται. Το σοβαρό πρόβλημα με τη δισκέτα είναι αυτό συχνότητα για να επιδείξει το διαβασμένο λάθος.

Διαβασμένο το δισκέτα λάθος μπορεί επίσης να είναι πολύ σοβαρό πράγμα σε μερικές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάριν, όταν εγκαθιστάτε τον αντιιό ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε λογισμικό στον υπολογιστή σας που σας παρέχει η δυνατότητα για να κάνει έναν δίσκο στηρίγματος ή αποκατάστασης που μπορεί να σας βοηθήσει για να ανακτήσει το σύστημα σε περίπτωση κάποιας σοβαρής επίθεσης ιών ή λόγω σε κάποια δωροδοκία του λογισμικού, συνήθως το στήριγμα γίνεται στις δισκέτες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται πολύ σημαντικό για τη δισκέτα να μην δοθεί οποιοδήποτε λάθος όταν χρησιμοποιείται για να ανακτήσει το σύστημα. Το πλαδαρό διαβασμένο λάθος σε τέτοια περίπτωση μπορεί να σας κάνει για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα των στοιχείων.

Διαγραφή των σημαντικών στοιχείων

Είναι δυνατό για οποιοδήποτε χρήστη να διαγράψει οποιοδήποτε σημαντικό αρχείο από το λάθος κάτω από οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση. Αυτός ο τύπος απώλειας στοιχείων μπορεί να είναι η απώλεια ενός ενιαίου αρχείου ή πολλαπλάσιων αρχείων.

Απώλεια κωδικού πρόσβασης

Η απώλεια κωδικού πρόσβασης πρέπει επίσης να περιληφθεί στην απώλεια στοιχείων δεδομένου ότι παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της απώλειας στοιχείων. Η απώλεια στοιχείων πραγματοποιείται εάν ο χρήστης ξεχνά τον κωδικό πρόσβασής του και επίσης όπως οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο απώλειας στοιχείων, ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται επίσης για να ανακτηθεί, εάν χάνεται. Εντούτοις σε αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να συζητήσουμε οποιαδήποτε αποκατάσταση κωδικού πρόσβασης τύπων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek