Τύποι και τομείς της αποκατάστασης στοιχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Τύποι και τομείς της αποκατάστασης στοιχείων

Σχεδόν σε κάθε σχετικό με το λογισμικό πρόβλημα είναι δυνατό να ανακτηθούν τα στοιχεία εντελώς ή εντούτοις μερικώς η ακρίβεια των στοιχείων μπορεί να βρεθεί μεταξύ της σειράς από 100% σε τόσο σε χαμηλό όπως 1%.

Εξαρτάται από την αιτία της απώλειας στοιχείων και επίσης τη διαδικασία της αιτίας για να πραγματοποιηθεί. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μια ιδέα των τομέων της αποκατάστασης στοιχείων στους διαφορετικούς τύπους και των περιπτώσεων της απώλειας στοιχείων που δημιουργούνται από σχετικά με τα το λογισμικό προβλήματα:

Τύπος ή αιτία της απώλειας στοιχείων

Σχόλια στην πιθανή αποκατάσταση στοιχείων με το λογισμικό και τον προγραμματισμό

Αποκατάσταση του διαγραμμένου αρχείου (σ)

Η πιθανή αποκατάσταση είναι 100%, εάν δοκιμάζεται να ανακτήσει αμέσως μετά από τη διαγραφή. Σε περίπτωση που κάποιες άλλες πληροφορίες έχουν γραφτεί στο δίσκο, τα νέα στοιχεία μπορούν να επικαλύψουν τις πληροφορίες του διαγραμμένου αρχείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μειώνει την ακρίβεια της αποκατάστασης του διαγραμμένου αρχείου και μπορεί να είναι τόσο χαμηλό όπως 0% ανάλογα με την επικαλυμμένη περιοχή αρχείων και το διαγραμμένο τύπο αρχείου φυσικά.

Αποκατάσταση του σχήματος δίσκων

Τα στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν μέχρι 100% με τις ειδικές προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να υποστείτε την απώλεια αρχικών ονομάτων των αρχείων και των φακέλλων που ειδικά ήταν στον κατάλογο ρίζας. Ακόμα δεν έχω έρθει να ξέρω για ούτε ένα ενιαίο λογισμικό ή έναν προγραμματιστή που μπορούν να ανακτήσουν όλα τα στοιχεία μετά από το σχήμα του δίσκου με τα αρχικά ονόματά του. Υπό τον όρο ότι δεν ήταν ο δίσκος επικαλυμμένα νέα στοιχεία όσον αφορά το.

Αποκατάσταση του συντριφθέντος OS

Εάν το πρόβλημα είναι λογισμικό σχετικό και που προκαλείται από τη δωροδοκία MBR, είναι δυνατό να ανακτηθούν τα στοιχεία 100% σοι περισσότερες από τις περιπτώσεις. Εντούτοις οι περιπλοκές συνεχίζουν με τους παράγοντες DBR, τους καταλόγους του FAT και ρίζας. Δεδομένου ότι αρχίζει να έχει επιπτώσεις στην περιοχή στοιχείων, η περιπλοκή συνεχίζει γρήγορα.

Αποκατάσταση των χαμένων χωρισμάτων

Πιθανός να ανακτήσει μέχρι 100%, εάν προκαλείται μόνο από την επιτραπέζια δωροδοκία χωρισμάτων.

Αποκατάσταση από τη δυσανάγνωστη δισκέτα

Η αποκατάσταση των στοιχείων δίνει τη σειρά ακρίβειας από 100% σε τόσο σε χαμηλό όπως 1 ή 0%, ανάλογα με την επιφάνεια των μέσων δισκέτας.

Μετά από μηδέν που συμπληρώνει το δίσκο ή μετά από τη χρήση των ψηκτρών στοιχείων

Αποκαταστάσεις από το λογισμικό 0%. Μόνο με τη χρησιμοποίηση του λογισμικού αποκατάστασης δεν υπάρχει καμία ελπίδα της αποκατάστασης ακόμα και μερικώς σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εντούτοις, οι μαγνητικές περίπλοκες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες σήμερα που μπορούν να κάνουν την αποκατάσταση, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου έχετε τρέξει τα μηά γεμίζοντας προγράμματα στο δίσκο σας, ακόμα και έξι φορές.

Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα στοιχεία εάν το πρόβλημα είναι υλικό σχετικό. Αλλά δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν τα στοιχεία μόνο με να προγραμματίσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνιστάται να πρέπει να πάτε σε ένα εργαστήριο/έναν τριποδισμό αποκατάστασης στοιχείων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek