Ανάλυση ενός υπολογιστή πριν από την αποδεκτή περίοδο αποκατάστασης στοιχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ανάλυση ενός υπολογιστή πριν από την αποκατάσταση στοιχείων

Όταν προγραμματίζετε να ανακτήσετε τα στοιχεία όσον αφορά μια μεγάλη κλίμακα ή από μια περίπλοκη περίπτωση της καταστροφής, πρέπει να αναλύσετε το πρόβλημα και να οριστικοποιήσετε πολλούς σημαντικούς στόχους για να αυξήσετε την ακρίβεια της αποκατάστασης και να πάρετε την ευκολία του στόχου. Αυτό παίρνει την προσοχή σας προς το πρόβλημα από πολλές σημαντικές γωνίες.

Σε περίπτωση περίπλοκης καταστροφής του δίσκου στον οποίο η αποκατάσταση όλων των αρχείων συμπεριλαμβανομένων των αρχείων συστημάτων και του OS δεν είναι δυνατή, εάν ρωτάτε έναν χρήστη το ο οποίος στοιχείο έχει χαθεί, για να σας πείτε όποιων του αρχείου του δίσκου του θέλει να ανακτήσει, παίρνετε ακριβώς την απάντηση όλα τους. Είναι ιδανικό επίσης να κάνει έτσι αλλά δεν μπορείτε να σπαταλήσετε το χρόνο και τις προσπάθειες σε τέτοια αρχεία συστημάτων και άλλα αρχεία που είναι το μέρος του OS ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε λογισμικό που δεν μπορούν να εγκατασταθούν πάλι αργότερα και να έχουν καμία σημασία για το χρήστη.

Κατ' αυτό τον τρόπο πρέπει να σκεφτείτε σύμφωνα με την ακολουθία των βημάτων για να προετοιμαστείτε για την αποκατάσταση στοιχείων:

  • Αποδεκτή περίοδος αποκατάστασης
  • Κατανόηση των διάφορων δαπανών
  • Περιγραφή χρηστών
  • Καθορισμός των απαιτήσεων
  • Παραγωγή των στόχων

Αποδεκτή περίοδος αποκατάστασης

Η αποδεκτή περίοδος για την αποκατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική για το διαφορετικό τύπο συστημάτων και χρηστών. Παραδείγματος χάριν, όταν πρέπει να ανακτήσουμε τα στοιχεία ενός τερματικού σταθμού εφαρμοσμένης μηχανικής έχει πολλά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και διάφορους κώδικες πηγής στο δίσκο τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερο από 4 ώρες γραφείου για να ανακτήσουμε τέτοια στοιχεία όπως την καθυστέρηση στην αποκατάσταση των εργαλείων και οι κώδικες πηγής μπορούν να προκαλέσουν την καθυστέρηση στις εργασίες προγράμματος και η απώλεια κωδίκων πηγής μπορεί να προκαλέσει τις σημαντικές καθυστερήσεις επανάληψης και προγράμματος.

Σε περίπτωση μάρκετινγκ του τερματικού σταθμού τμημάτων που αποθηκεύει τα εργαλεία μάρκετινγκ και τα σχετικά στοιχεία σε το, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερες από μια επιχειρησιακές ημέρες για να ανακτήσουμε τα στοιχεία. Εντούτοις σε περίπτωση χρηστών προσωπικών υπολογιστών μπορούμε να πάρουμε λίγο περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αποκατάστασης στοιχείων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek