Αποθηκεύστε όλα τα στοιχεία της επιφάνειας των μέσων δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στην κωδικοποίηση του προγράμματος:

Κατά συνέπεια το στοιχείο αποθηκεύεται στο διευκρινισμένο αρχείο. Ακριβώς αντιγράψτε τα στοιχεία στο πρόγραμμά σας και κάνετε κάποια απαραίτητη μορφοποίηση. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσετε τις ακόλουθες άκρες μέσω έξω της διαδικασίας:

  • Το καταστήστε βέβαιο ότι η λειτουργία του προγράμματος ήταν επιτυχής και το στοιχείο που έχει αποθηκευτεί στο αρχείο προορισμού είναι το κατάλληλο.
  • Πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργία κατευθείαν έξω για το περιστατικό των αναμενόμενων λαθών.
  • Πρέπει να μονογράψετε τη δισκέτα μέσα, με το πρόγραμμα πρίν διαβάζετε τον τομέα των μποτών της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 00H του INT 13H για αυτόν το λόγο.
    Μέθοδος - 2

Τι εάν μέθοδος - 1 δεν λειτουργεί;

Εάν η μέθοδος - 1 δεν λειτουργεί και ο δυσανάγνωστος δίσκος δεν επιτρέπει το πρόγραμμα για να ξαναγραφούν οι πληροφορίες μποτών για τον πρώτο τομέα του που πρέπει να δοκιμάσετε αυτήν την δεύτερη μέθοδο. Ο λόγος πίσω από την αποτυχία της πρώτης μεθόδου μπορεί να είναι η φυσική δωροδοκία του πρώτου τομέα της δισκέτας.

Σε αυτήν την δεύτερη μέθοδο πρόκειται να αντιγράψουμε όλα τα στοιχεία της επιφάνειας της δυσανάγνωστης δισκέτας σε ένα ενιαίο αρχείο προσωρινά και έπειτα θα κολλήσουμε αυτήν την εικόνα άμεσα στην επιφάνεια του ενός άλλου καλού δίσκου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο σημαντικά βήματα:

  • Κατά τομέα αντίγραφο όλα τα στοιχεία της επιφάνειας των μέσων της δισκέτας σε ένα ενιαίο αρχείο προσωρινά.
  • Κολλήστε τα στοιχεία που αποθηκεύονται προηγουμένως στο αρχείο, σε μια νέα φρέσκια δισκέτα δεδομένου ότι είναι, στους ίδιους τομείς.

Αντιγράψτε όλα τα στοιχεία της επιφάνειας μέσων σε ένα ενιαίο αρχείο

Για να αποθηκεύσει όλα τα στοιχεία της επιφάνειας των μέσων δισκέτας, το πρόγραμμα πρέπει να κάνει τους ακόλουθους τρεις στόχους:

  • Μονογράψτε το δίσκο κατάλληλα με τη βοήθεια της λειτουργίας 00H του INT 13H.
  • Διαβάστε τις κατά τομέα πληροφορίες της επιφάνειας και του καταστήματος σε ένα ενιαίο αρχείο.
  • Έλεγχος για την επιτυχή διαβασμένη λειτουργία (την σημαντικότερη)

Είναι πολύ κοινό να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα έναρξης με μια δισκέτα που οδηγεί πολλά ανεπιτυχή διαβασμένα μηνύματα. Γίαυτό ο δίσκος πρέπει να μονογραφθεί προτού να γράψει διαβασμένη τη λειτουργία με τη βοήθεια του προγραμματισμού.

Είναι σημαντικότερο και απαραίτητο βήμα σε περίπτωση οποιουδήποτε τύπου διαδικασιών που εφαρμόζονται στη δισκέτα στον έλεγχο εάν η λειτουργία ήταν επιτυχής ή όχι.

Εάν ακόμα και μετά από την έναρξη η πρόσφατα δισκέτα ή η αλλαγμένη δισκέτα προκαλεί οποιοδήποτε λάθος ανάγνωσης ενθαρρύνεστε για να τρέξετε το πρόγραμμα πάλι, πιθανότατα μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη φορά.

Το ακόλουθο πρόγραμμα πρόκειται να εκτελέσει αυτούς τους διευκρινισμένους στόχους. Δείτε πώς προχωρά:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek