Λύση του λάθους ανάγνωσης τομέα (σ) της δυσανάγνωστης δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πάντα θυμηθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου που κρατά την εικόνα των στοιχείων της δισκέτας πρέπει να είναι ακριβείς 1.474.560 ψηφιολέξεις επειδή η δισκέτα έχει 80 διαδρομές (0 έως 79) ..2 πλευρές ή κεφάλια (το κεφάλι 0 και το κεφάλι 1), κάθε διαδρομή έχουν 18 τομείς σε την και κάθε τομέας κρατά τις 512 ψηφιολέξεις των στοιχείων, κατά συνέπεια

Συνολικές ψηφιολέξεις = (αριθμός διαδρομών) * (αριθμός κεφαλιών) * (αριθμός τομέων ανά διαδρομή) * 512
= 80*2*18*512
= 1,474,560 Ψηφιολέξεις

Κατά συνέπεια, εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος στην ανάγνωση σε οποιοδήποτε τομέα της δισκέτας, θα αλλάξει το μέγεθος του αρχείου από 1.474.560 ψηφιολέξεις, οι οποίες θα καταστήσουν τις ολόκληρες πληροφορίες απολύτως ή μερικώς άχρηστες για το δίσκο προορισμού σε τον οποίο πρόκειται να γράψουμε τον τομέα της εικόνας δίσκων από τον τομέα από αυτό το αρχείο.

Αυτό είναι έτσι επειδή ο υπολογιστής διαβάζει τις πληροφορίες οποιουδήποτε αρχείου για την επιφάνεια των μέσων της δισκέτας μέσα στη σειρά τομέα δεδομένου ότι έχει διατεθεί στη μονάδα κατανομής της. Τώρα εάν τους τομείς των στοιχείων των αρχείων αλλάζουν, τις πλήρεις πληροφορίες αρχείων αλλάζουν.

Σκέψη για τη λύση του λάθους ανάγνωσης τομέα (σ)

Είναι δυνατό με την κακή ή δυσανάγνωστη δισκέτα ότι μπορεί να έχει τέτοια κακή περιοχή στην επιφάνειά του ότι μπορούμε να μην είμαστε σε θέση να διαβάσουμε τις πληροφορίες από την επιφάνεια του δίσκου.

Σε αυτόν τον όρο που οι πληροφορίες αυτού του τομέα (σ) εμείς πήδησε και η εικόνα της δισκέτας θα διαστρεβλωθεί ακόμη και για τους άλλους τομείς όπως το μέγεθος του αρχείου εικόνας διαφέρει σε αυτήν την περίπτωση από 1.474.560 ψηφιολέξεις.

Για να διατηρήσουμε το μέγεθος του αρχείου εικόνας και για να κολλήσουμε το υπόλοιπο των πληροφοριών για τις ακριβείς θέσεις τομέα σε δίσκο προορισμού, γράφουμε κάποιες άλλες πληροφορίες εξ ονόματος των αρχικών στοιχείων 512 ψηφιολέξεων και κατ' αυτό τον τρόπο, θα είμαστε ικανοί για να σώσουμε το υπόλοιπο των πληροφοριών εντούτοις η αποκατάσταση σε τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι η μερική αποκατάσταση.

Εάν το σύστημά σας αποτυγχάνει επίσης να διαβάσει τον πρώτο τομέα της δισκέτας πηγής, μετά από να κολλήσετε την εικόνα στη δισκέτα προορισμού πρέπει να τρέξετε το πρόγραμμα που περιγράφεται πριν, για να ξαναγράψει το αρχείο μποτών DOS της δισκέτας.

Δείτε πώς μπορούμε να το κάνουμε με τον προγραμματισμό:


#include <bios.h>
#include <stdio.h>

void main(void)
{
int head,track;
union REGS regs;
int result,i,sector;
char filename[80];
struct diskinfo_t dinfo;
static char dbuf[512];

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek