Φυσική ή λογική δωροδοκία της δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


 

Εάν αυτές οι πληροφορίες αλλοιώνονται καθόλου πώς ή γίνονται δυσανάγνωστες, η δισκέτα προκαλεί τέτοια μηνύματα λάθους ανάγνωσης. Μπορεί να οφείλεται στη φυσική ή λογική δωροδοκία του πρώτου τομέα του δίσκου.

Η λογική δωροδοκία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όταν αλλάζουν τις πληροφορίες του πρώτου τομέα της δισκέτας, εμφανίζονται εκεί οποιοσδήποτε λογικός κακός τομέας ή το DBR της δισκέτας αλλοιώνεται λόγω σε οποιοδήποτε άλλοδήποτε λόγο.

Η φυσική δωροδοκία είναι υποτιθέμενη για να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση, εάν υπάρχουν φυσικοί κακοί τομείς (τα μέσα ο τομέας 1 είναι φυσικά χαλασμένα) στον πρώτο τομέα της δισκέτας. Το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο όταν διαπιστώνετε ότι η δισκέτα έχει περισσότερους από έναν κακούς τομείς στη διαδρομή 0.

Πώς να ανακτήσει

Δεδομένου ότι έχουμε μάθει και τις δύο αιτίες της δωροδοκίας ελπίζω ότι τώρα είστε σε θέση να καταλάβετε το πρόβλημα. Δεν είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα για να ανακτήσει τα στοιχεία από τη λογική δωροδοκία εντούτοις η αποκατάσταση από τις φυσικές ανάγκες δωροδοκίας ελαφρώς περισσότερες προσπάθειες να κάνει.

Μέθοδος - 1

Αποθηκεύστε την εικόνα μποτών οποιασδήποτε φρέσκιας δισκέτας

Εάν το πρόβλημα είναι λογικό, τώρα καταλαβαίνουμε ότι πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία. Τι πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς να πάρει το κατάλληλο αρχείο μποτών από μια άλλη δισκέτα του ίδιου μεγέθους και της ικανότητας και να κολλήσει στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας. Αν και το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω στο κακό αρχείο μποτών, πρέπει να λειτουργήσει τώρα.

Υπάρχουν δύο βήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την διαδικασία με την ακολουθία όποιων ανακτούμε τα στοιχεία μας από μια δυσανάγνωστη δισκέτα:

  • Παραγωγή της εικόνας του αρχείου μποτών DOS μιας καλής δισκέτας
  • Συγκόλληση της εικόνας μποτών στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek