Πρόγραμμα για να γραφτούν τα στοιχεία όσον αφορά τους τομείς της επιφάνειας της φρέσκιας δισκέτας από το αρχείο

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στην κωδικοποίηση προγράμματος:

Στην κωδικοποίηση του προγράμματος, κάθε βήμα είναι ίδιο όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα εκτός από τον απομονωτή dbuf2[512 στοιχείων ], τον οποίο χρησιμοποιούμε για να χειριστούμε το λάθος που παράγεται από τον κακό τομέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάγνωσης δίσκων και για να διατηρήσουμε το μέγεθος του αρχείου εικόνας.

Με να κάνουμε αυτό, γεμίζουμε το διάστημα των πληροφοριών, τις οποίες αποτύχαμε να διαβάσουμε από τον κακό τομέα και τώρα γράφουμε τις ψευδο πληροφορίες 512 ψηφιολέξεων έτσι ώστε μπορούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια της εικόνας δίσκων.

Κολλήστε τα στοιχεία από το αρχείο στη φυσική επιφάνεια της φρέσκιας δισκέτας:

Σε αυτό το βήμα, κολλάμε τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο αρχείο από το προηγούμενο πρόγραμμα, στη φυσική επιφάνεια της φρέσκιας δισκέτας, τομέας από τον τομέα με τον ίδιο τρόπο από τον οποίο το αντιγράψαμε στο αρχείο.

Το πρόγραμμα συνεχίζει με τα ακόλουθα κύρια βήματα:

  • Ανοίξτε το αρχείο στο οποίο αποθηκεύσαμε τα στοιχεία επιφάνειας της δυσανάγνωστης δισκέτας προσωρινά.
  • Μονογράψτε το σύστημα δίσκων κατάλληλα από τη λειτουργία 00H επαναρύθμισης του INT 13H.
  • Γράψτε τις πληροφορίες για τους τομείς της φρέσκιας δισκέτας από το αρχείο.
  • Επιδείξτε γράφει τη θέση ταυτόχρονα για να βρεί ή να αποφύγει το περιστατικό των λαθών.

Ο κώδικας πηγής προγράμματος έχει δοθεί κατωτέρω. Εξετάστε πώς λειτουργεί:

/* Πρόγραμμα για να γραφτούν τα στοιχεία όσον αφορά τους τομείς της επιφάνειας της φρέσκιας δισκέτας από το αρχείο, που δημιουργείται από το προηγούμενο πρόγραμμα*/

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

void main(void)
{
int head,track;
union REGS regs;
int result,i,sector;
int count =0;

char filename[80];
struct diskinfo_t dinfo;
static char dbuf[512];
FILE *fp;
clrscr();
printf("\n Εισάγετε το όνομα του αρχείου με την πορεία για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία προσωρινά\n");
gets(filename);

if((fp=fopen(filename,"rb"))==NULL)
{
printf("Δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει το αρχείο, να πιέσει οποιοδήποτε πλήκτρο στην ΕΞΟΔΟ");
getch();
exit(1);
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek