Ανακτήστε τα στοιχεία άμεσα με την ανάγνωση των πληροφοριών του από τον κατάλογο ρίζας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Παράμετρος

Αυτό που σημαίνει

dinfo.drive = 0x00

Δείχνει την κίνηση 0 που είναι κίνηση δισκετών (α:)

dinfo.head = κεφάλι

Δείχνει τον επικεφαλής αριθμό 0 και 1 δεδομένου ότι η δισκέτα έχει δύο κεφάλια sides(two)

dinfo.track = διαδρομή

Δείχνει τη διαδρομή 0 έως 79 δεδομένου ότι υπάρχουν 80 διαδρομές σε κάθε πλευρά της δισκέτας.

dinfo.sector = τομέας

Δείχνει τον τομέα 1 έως 18 δεδομένου ότι υπάρχουν 18 τομείς σε κάθε διαδρομή.

dinfo.sector = 1

Ο αριθμός τομέων που εξετάζουν για γράφει τη λειτουργία = 1

dinfo.buffer = dbuf

Απομονωτής στοιχείων για τη λειτουργία

  • _ bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo) γράφει τα στοιχεία όσον αφορά τους τομείς της φυσικής επιφάνειας της δισκέτας, που διευκρινίζεται από το dinfo.
  • Η θέση επιστρεφόμενη αποθηκεύεται στο αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται για να επιδείξει το μήνυμα για την επιτυχή λειτουργία ή για να επιδείξει ένα μήνυμα λάθους στην οθόνη εάν οποιοδήποτε λάθος εμφανίζεται.

Εάν μετά από τη μέθοδο - 2 η νέα δισκέτα σας δεν λειτουργούν, μπορείτε περαιτέρω να εφαρμόσετε τη μέθοδο - 1 στη νέα δισκέτα σας, την οποία χρησιμοποιήσατε ως δίσκο προορισμού κατά τη διάρκεια της μεθόδου - 2.

Όχι μόνο αυτό αλλά και ο αριθμός χτυπημάτων και δοκιμών μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη δωροδοκία του δίσκου. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχήσετε εάν ακόμα και αφού δεν παίρνετε τα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Μπορείτε να δοκιμάσετε αρχείο από το αρχείο την αποκατάσταση ή μπορείτε να δοκιμάσετε τις πολλές περισσότερες άκρες που θα μάθετε στον επόμενο. Εδώ θα εφαρμόσουμε την ιδέα της συλλογής των πληροφοριών αρχείων από τους καταλόγους ρίζας, στον προγραμματισμό μας για να ανακτήσουμε τα στοιχεία.

 

Σκέψη για τη λογική αποκατάσταση για τα διαγραμμένα ή χαμένα στοιχεία:

Όλες οι προηγούμενες περιπτώσεις που συζητήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο για την αποκατάσταση, ήταν να ανακτηθούν τα στοιχεία σε τέτοιες περιπτώσεις όπου αναμέναμε ότι μόνο το DBR αλλοιώνεται και οι τομείς στη διαδρομή 0, την κατοχή FAT1, FAT2 και ρίζας οι κατάλογοι είναι αναγνώσιμοι.

Αλλά εάν το πρόβλημα οφείλεται στη δωροδοκία του FAT ή το στοιχείο έχει διαγραφεί από το δίσκο ή θέλετε να ανακτήσετε τα στοιχεία άμεσα με την ανάγνωση των πληροφοριών της από τον κατάλογο ρίζας, πρέπει να διαβάσουμε τις πληροφορίες όπως, όνομα αρχείου, η αρχική συστάδα, το μέγεθος του αρχείου, οι ιδιότητες κ.λπ. από το λήμμα καταλόγου ρίζας της.

Δεδομένου ότι έχουμε συζητήσει ήδη για τον κατάλογο ρίζας στα προηγούμενα κεφάλαια ότι υπάρχουν οι πληροφορίες 32 ψηφιολέξεων για κάθε αρχείο ή κατάλογο. Αυτές οι 32 ψηφιολέξεις διαιρούνται ως εξής:

 

Αριθμός ψηφιολέξεων

Περιγραφή πληροφοριών

8 Ψηφιολέξεις

Όνομα αρχείου

3 Ψηφιολέξεις

Επέκταση

1 Ψηφιολέξη

Ιδιότητες

10 Ψηφιολέξεις

Διατηρημένος

2 Ψηφιολέξεις

Χρόνος, που δημιουργείται ή ενημερωμένος τελευταία φορά

2 Ψηφιολέξεις

Ημερομηνία, που δημιουργείται ή ενημερωμένη τελευταία φορά

2 Ψηφιολέξεις

Αρχική συστάδα

4 Ψηφιολέξεις

Μέγεθος αρχείων

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek