Το όνομα αρχείων αρχίζοντας από το s (E5H) αντιπροσωπεύει ότι το αρχείο έχει διαγραφεί

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Θυμηθείτε ότι το όνομα αρχείων αρχίζοντας από το s (E5H) αντιπροσωπεύει ότι το αρχείο έχει διαγραφεί και επομένως ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος αρχείου έχει αντικατασταθεί με το s (Δείτε την περιγραφή καταλόγου ρίζας στα προηγούμενα κεφάλαια).

Και η παραγωγή του προγράμματος επιδεικνύεται όπως αυτό:

      
CYLN: 0, ΚΕΦΑΛΙ: 1, ΤΟΜΕΑΣ: 2
ΜΈΓΕΘΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ FNO

0 ΕΜΕΙΣ 32 < ΑΡΧΕΙΟ > 15.1800

1 s2_INFO γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 5.4700
2 THELP CFG 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 2.22
3 THELP COM 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 3.11072
4 TIMEIT CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 39.1186
5 COM 32 ΑΦΗΣ < ΑΡΧΕΊΟ > 42.5124
6 TRY1 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 53.1581
7 TURBOC CFG 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 57.30
8 AA CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 58.260
9 ABC CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 59.1036
10 ASSIGN1 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 62.4257
11 CH24_2 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 71.834
12 sBSDISK1 γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 73.911
13 sH24_25 γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 75.594
14 sBSDISK γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 77.840

Τύπος "μ": Για να δει τον κατάλογο περισσότερων αρχείων
Ο Τύπος "ρ" :To ανακτεί ένα αρχείο από τον ανωτέρω κατάλογο ρ

 


 

 ΕΠΙΔΕΙΞΗ CYLN: 0, ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ: 1, ΤΟΜΕΑΣ: 2
ΜΈΓΕΘΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ FNO

0 ΕΜΕΙΣ 32 < ΑΡΧΕΙΟ > 15.1800

1 s2_INFO γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 5.4700
2 THELP CFG 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 2.22
3 THELP COM 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 3.11072
4 TIMEIT CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 39.1186
5 COM 32 ΑΦΗΣ < ΑΡΧΕΊΟ > 42.5124
6 TRY1 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 53.1581
7 TURBOC CFG 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 57.30
8 AA CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 58.260
9 ABC CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 59.1036
10 ASSIGN1 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 62.4257
11 CH24_2 CPP 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 71.834
12 sBSDISK1 γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 73.911
13 sH24_25 γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 75.594
14 sBSDISK γ 32 < ΑΡΧΕΊΟ > 77.840

Εισάγετε FNO. από το αρχείο θέλετε να ανακτήσετε 1
Θέλετε να ανακτήσετε _ 2_INFO. γ
Κύλινδρος = 1, κεφάλι = 0, τομέας = 1 που ενσωματώνει ........
Εισάγετε την πορεία και το όνομα αρχείου για να ανακτήσετε το αρχείο: c:\windows\desktop\H2_INFO. γ
Γίνοντα αποκατάσταση!!!

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek