Πρόγραμμα στην παραγωγή της εικόνας του αρχείου μποτών DOS μιας καλής φρέσκιας δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Παραγωγή της εικόνας του αρχείου μποτών DOS μιας καλής δισκέτας

Για να αποθηκεύσει την εικόνα του αρχείου μποτών της φρέσκιας δισκέτας, το πρόγραμμα πρέπει να κάνει τους ακόλουθους τρεις στόχους:

  • Διαβάστε ακριβώς πρώτα 512 ψηφιολέξεις της καλής δισκέτας
  • Διαβάστε ακριβώς πρώτα 512 ψηφιολέξεις του καλού floppyaCheck για την επιτυχή διαβασμένη λειτουργία (την σημαντικότερη)
  • Αποθηκεύστε αυτές τις 512 ψηφιολέξεις στη διευκρινισμένη πορεία ονομάτων αρχείου και προορισμού

Ο τομέας της δισκέτας είναι 512 ψηφιολέξεις και είναι απαραίτητο να αντιγραφεί η ακριβής εικόνα του τομέα. Είναι σημαντικότερο και απαραίτητο βήμα σε περίπτωση οποιουδήποτε τύπου διαδικασιών που εφαρμόζονται στη δισκέτα στον έλεγχο εάν η λειτουργία ήταν επιτυχής ή όχι.

Μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα έναρξης ακόμη και με την καλή και φρέσκια δισκέτα. Γίαυτό σοι περισσότερες από τις περιπτώσεις όταν εκτελείται η λειτουργία σε δισκέτες, καταρχήν η έναρξη των δισκετών εκτελείται στον προγραμματισμό με τη λειτουργία δίσκων αναστοιχειοθέτησης (λειτουργία 00 χ του INT 13H).

Εάν ακόμα και μετά από την έναρξη η πρόσφατα δισκέτα ή η αλλαγμένη δισκέτα προκαλεί οποιοδήποτε λάθος ανάγνωσης ενθαρρύνεστε για να τρέξετε το πρόγραμμα πάλι, πιθανότατα μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη φορά.

Το ακόλουθο πρόγραμμα πρόκειται να εκτελέσει αυτούς τους διευκρινισμένους στόχους. Δείτε πώς προχωρά:

/* Αποθηκεύστε την εικόνα μποτών σε ένα αρχείο από μια φρέσκια δισκέτα */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
union REGS regs;
int result;
int count=0, i;
char fname[80];
static char dbuf[512];
FILE *fp;

dinfo.drive = 0x00; /* αριθμός κίνησης για το Α:*/
dinfo.head = 0; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων */
dinfo.track = 0; /* αριθμός διαδρομής */
dinfo.sector = 1; /* αριθμός τομέα*/
dinfo.nsectors = 1; /* αρίθμηση τομέα */
dinfo.buffer = dbuf; /* απομονωτής στοιχείων */

clrscr();
gotoxy(10,3);cprintf("Εισάγετε το όνομα αρχείων και την πορεία για να αποθηκεύσετε την εικόνα μποτών");
gotoxy(5,5);
gets(fname);

fp=fopen(fname,"wb");

if((fp=fopen(fname,"wb"))==NULL)
{
highvideo();
gotoxy(10,10);cprintf("Το αρχείο δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί");
getch();
exit(0);
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek