Η κωδικοποίηση για τη λειτουργία ενσωματώνει ()

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Εισάγετε το όνομα πορειών και αρχείων προορισμού για να σώσετε το ανακτημένο αρχείο*/

gotoxy(2,24);
cprintf("Εισάγετε την πορεία και το όνομα αρχείου για να ανακτήσετε το αρχείο: ");
fflush(stdin);
gets(Filename_with_path);

fp=fopen(Filename_with_path,"wb");

/* Εάν το μήνυμα λάθους επίδειξης Occured λάθους και παίρνει το όνομα πορειών και αρχείων εισαγωγής πάλι */
if(fp==NULL)
{
gotoxy(5,25);
cprintf("Error in opening the file");
getch();
clear_the_line(24);
gotoxy(0,25);
cprintf(" ");
integrate(size,cylinder,head,sector); /* Εισάγετε τον προορισμό πάλι */
}

/*Εάν όλα είναι εντάξει, ενσωματώστε και γράψτε*/

gotoxy(50,23);
cprintf("Ενσωμάτωση ........");

left= size%512;
sec = size/512;
sec++;

while(sec>0)
{

dinfo.drive = 0x00; /* αριθμός κίνησης για το Α:*/
dinfo.head = head; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων */
dinfo.track = cylinder; /* αριθμός διαδρομής */
dinfo.sector= sector; /* αριθμός τομέα*/
dinfo.nsectors=1; /* αρίθμηση τομέα*/
dinfo.buffer = buf; /* απομονωτής στοιχείων */

result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

/* Εάν υπάρχει λάθος διαβάζοντας οποιοδήποτε τομέα */
if( (result & 0xff00) != 0)
{
gotoxy(5,25);
cprintf("διαβάστε τον κύλινδρο λάθους %u, Head %u, Sector %u", cylinder, head, sector);
}
else
{
if(sec==1)
{
for(i=0;i<left;i++)
fputc(buf[i],fp); /*Γράψτε τις ενσωματωμένες πληροφορίες στο αρχείο */
}
else
{
fwrite(buf,512,1,fp);
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek