Εννοιολογική αντιπροσώπευση της ανάκτησης των στοιχείων από τη δυσανάγνωστη δισκέτα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στην κωδικοποίηση προγράμματος:

Στην κωδικοποίηση προγράμματος που δίνεται νωρίτερα, βασικά προχωράμε να εκτελέσουμε τους ακόλουθους στόχους βαθμιαία:

  • σημεία dinfo στη δομή diskinfo_t που περιέχει τις πληροφορίες των παραμέτρων που απαιτούνται από τη λειτουργία που εκτελείται από τη _ λειτουργία bios_disk.
  • Δεδομένου ότι θέλουμε να διαβάσουμε τον πρώτο τομέα του δίσκου επομένως η θέση του τομέα θα είναι η ακόλουθη:

Παράμετρος

Αυτό που σημαίνει

dinfo.drive = 0x00

Δείχνει την κίνηση 0 που είναι κίνηση δισκετών (α:)

dinfo.head = 0

Δείχνει τον επικεφαλής αριθμό 0

dinfo.track = 0

Δείχνει τη διαδρομή 0

dinfo.sector = 1

Πρώτος τομέας της δισκέτας που είναι τομέας 1

dinfo.sector = 1

Αριθμός τομέων που εξετάζουν για τη διαβασμένη λειτουργία = 1

dinfo.buffer = dbuf

Απομονωτής στοιχείων για τη λειτουργία

 

  • Ανοίξτε ένα ρεύμα αρχείων δεδομένου του χρήστης ονόματος αρχείων και της πορείας για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εικόνας μποτών ακριβών 512 ψηφιολέξεων. Το όνομα αρχείων και η πορεία αποθηκεύονται στη σειρά χαρακτήρα fname.
  • Μονογράψτε τη χρησιμοποίηση συστημάτων δίσκων διακόπτει 13H (λειτουργία 00h) όπου regs.h.ah = 0x00 τα σημεία στη λειτουργία 00 χ και regs.h.dl = 0x00 χρησιμοποιούνται για το α: πλαδαρός. Και int86(0x13, ®s, ®s) επικαλούνται το MS-DOS διακόπτουν την υπηρεσία INT 13 χ.
  • _ bios_disk(_DISK_READ, &dinfo) διαβάζει τον καθορισμένο τομέα της δισκέτας.
  • Η θέση επιστρεφόμενη αποθηκεύεται στο αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται για να επιδείξει το μήνυμα για την επιτυχή λειτουργία ή για να επιδείξει ένα μήνυμα λάθους στην οθόνη εάν οποιοδήποτε λάθος εμφανίζεται.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek