Συγκόλληση της εικόνας μποτών από το αρχείο στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Συγκόλληση της εικόνας μποτών από το αρχείο στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας

Για τη συγκόλληση της εικόνας μποτών από το αρχείο στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας πρέπει να εκτελέσουμε τους ακόλουθους τρεις κύριους στόχους στο πρόγραμμά μας:

  • Διαβάστε τις ακριβείς πληροφορίες 512 ψηφιολέξεων του αρχείου μποτών της φρέσκιας δισκέτας από το προηγουμένως σωζόμενο αρχείο.
  • Γράψτε αυτές τις πληροφορίες στον πρώτο τομέα της δισκέτας που είναι αυτήν την περίοδο δυσανάγνωστη.
  • Ο έλεγχος για την επιτυχή ολοκλήρωση γράφει τη λειτουργία (την σημαντικότερη).

Δεδομένου ότι ο τομέας της δισκέτας είναι 512 ψηφιολέξεις και είναι απαραίτητο να κολληθεί η ακριβής εικόνα μποτών στον τομέα. Είναι σημαντικότερο και απαραίτητο βήμα σε περίπτωση οποιουδήποτε τύπου διαδικασιών που εφαρμόζονται στη δισκέτα στον έλεγχο εάν η λειτουργία ήταν επιτυχής ή όχι.

Μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα έναρξης με τη δισκέτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επομένως πρέπει να μονογράψετε το δίσκο με την επαναρύθμιση της system(using λειτουργίας 00H δίσκων του INT 13H).

Εάν ακόμα και μετά από την έναρξη η πρόσφατα δισκέτα ή η αλλαγμένη δισκέτα προκαλεί οποιοδήποτε λάθος ανάγνωσης ενθαρρύνεστε για να τρέξετε το πρόγραμμα πάλι, πιθανότατα μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη φορά.

Το ακόλουθο πρόγραμμα πρόκειται να εκτελέσει αυτούς τους διευκρινισμένους στόχους. Δείτε πώς προχωρά:


/* Εικόνα μποτών φορτίων στη δυσανάγνωστη δισκέτα */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
union REGS regs;
int result;
int count=0, i;
char fname[80];
char dbuf[512];
FILE *fp;
clrscr();

gotoxy(5,3);cprintf("Εισάγετε το όνομα αρχείων και την πορεία, στα οποία η εικόνα μποτών της δισκέτας αποθηκεύεται");
gotoxy(5,5);

gets(fname);

fp=fopen(fname,"rb");

if((fp=fopen(fname,"rb"))==NULL)
{
highvideo();
gotoxy(10,10);cprintf("Το αρχείο δεν θα μπορούσε να ανοίξουν");
getch();
exit(0);
}

gotoxy(10,9);
cprintf("Προσπάθεια να ανακτηθεί η κίνηση δισκετών:\n");

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek