Η παραγωγή των στηριγμάτων της ΠΑΧΙΑΣ πρόληψης χρηστών καταχωρήσεων καταλόγου MBR DBR της καταστροφής στοιχείων ακόμα και μετά από κάποιο σοβαρό δίσκο συντρίβει την αποκατάσταση που γίνεται από προηγουμένως αποθηκευμένη

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 11

Παραγωγή των στηριγμάτων

Γιατί στηρίγματα?

"Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία". Η παραγωγή των στηριγμάτων είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος της πρόληψης της καταστροφής στοιχείων, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει για να υπερνικήσει τη συντριβή δίσκων ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο απώλειας στοιχείων. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία ακόμα και μετά από μερικές σοβαρές συντριβές δίσκων, ακριβώς μόνο με τη βοήθεια των προηγουμένως γίνοντων στηριγμάτων.

Η αποκατάσταση που γίνεται από τα προηγουμένως αποθηκευμένα στηρίγματα είναι, σχεδόν πάντα μέχρι 100 τοις εκατό, εντούτοις αρκετά τύπος συντριβής δίσκων μπορούν να προκαλέσουν την παραλλαγή στα αποτελέσματα αποκατάστασης σε μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Η ανάκτηση των στοιχείων με τη βοήθεια των στηριγμάτων είναι αρκετά εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη και μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα ενώ η αποκατάσταση στοιχείων χωρίς στηρίγματα είναι μια δύσκολη, περίπλοκος μπορεί πολύ χρόνο τη διαδικασία και ακόμα και τότε είμαστε στο φόβο τα στοιχεία 100 τοις εκατό σε διάφορες περιπτώσεις.

Όταν και τι να υποστηρίξει

Υπάρχουν διάφορες διαφορετικές περιοχές σε δίσκο που πρέπει να υποστηριχτεί μιά φορά ή σε διαφορετικά διαστήματα του χρόνου. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει την ιδέα της πλήρους πλάτης επάνω στα μέτρα και βοηθά να ανακαλύψει ότι όταν και τι να υποστηρίξει:

Τι στο στήριγμα

Πότε για να υποστηριχτεί

Στήριγμα MBR

Μιά φορά μετά από FDISK. Το MBR δημιουργείται από την εντολή FDISK του DOS. Μπορείτε να πάρετε το στήριγμα MBR μετά από FDISK, εντούτοις ακόμα και μετά από το ΣΧΉΜΑ των χωρισμάτων που δημιουργούνται από FDISK, το MBR παραμένει αμετάβλητο.

Στήριγμα DBR

Πλάτη επάνω το DBRs για κάθε λογική κίνηση μιά φορά, μετά από το ΣΧΉΜΑ.

Στήριγμα των καταχωρήσεων του FAT και καταλόγου.

Τα λήμματα του FAT και καταλόγου αλλάζουν κάθε φορά που όταν δημιουργείτε των αρχείων ή των καταλόγων διαγραφής. Επομένως συνιστάται να πρέπει να πάρετε το στήριγμα καθημερινά.

Στήριγμα των στοιχείων χρηστών

Πρέπει να ληφθείτε τακτικά. Αυτός ο τύπος στηρίγματος αναγκάζει την απεικόνιση δίσκων για να πραγματοποιηθεί. Εντούτοις είναι χρόνος που παίρνει ακόμα των περισσότερων από τις επιχειρήσεις που έχουν τα πολύ ευαίσθητα στοιχεία στους δίσκους τους να επιθυμήσουν να ξοδεψουν το χρόνο τους στην απεικόνιση δίσκων επειδή με να κάνουν αυτό μπορούν στήριγμα όλες οι πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω.


Εκτός από αυτό πρέπει να κάνετε μια δισκέτα μποτών έκτακτης ανάγκης για το σύστημα. Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε τύπος καταστροφής με τα στοιχεία σε σας σκληρός δίσκος, μπορείτε να αρχίσετε το σύστημά σας με τη βοήθεια αυτής της δισκέτας και να αναλύσετε το δίσκο για τα λάθη.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

Previous page

Chapter 10


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek