Πρόγραμμα για την πλήρη απεικόνιση δίσκων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πλήρης απεικόνιση δίσκων

Αυτός ο τύπος στηρίγματος παίρνει τις όλο και περισσότερο δημοφιλείς τώρα ημέρες και προτιμημένος από τέτοιες οργανώσεις που έχουν τα πολύ ευαίσθητα στοιχεία στα συστήματά τους. Ανθρωποι δεν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε πιθανότητα ούτε ενός ενιαίου τοις εκατό της απώλειας στοιχείων.

Τέτοιες οργανώσεις παίρνουν τα στηρίγματά τους ως ολόκληρη εικόνα δίσκων τακτικά. Αν και είναι κάποιος χρόνος που παίρνει αλλά σας δίνει τη βεβαιότητα ότι δεν θα χάσετε τίποτα. Λόγω στην αυξανόμενη δημοτικότητά του, οι προγραμματιστές έχουν δοκιμάσει το καλύτερό τους για να καταστήσουν το λογισμικό απεικόνισης δίσκων όλο και περισσότερο γρηγορότερο για να ελαχιστοποιήσουν το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται με τη διαδικασία απεικόνισης.

Η απεικόνιση δίσκων είναι μια καλή ιδέα επειδή ακριβώς με να περάσετε μερικές δεκάδες των πρακτικών μπορείτε να πάρετε την ευκολία του μυαλού ότι έχετε το στήριγμα όλων στην τσέπη σας. Όλοι οι παράγοντες όπως MBR, BDR, FATs, κατάλογοι ρίζας αντιγράφονται στο δίσκο προορισμού όπως είναι.

Τι χρειαζόμαστε για την απεικόνιση δίσκων είναι ένας σκληρός δίσκος ίδιου (ή σχεδόν ίδιου) προορισμού, στο σκληρό δίσκο πηγής μας στον οποίο έχουμε τα πολύτιμα στοιχεία μας. Ένα πράγμα λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι ο δίσκος προορισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερος έπειτα ο δίσκος πηγής.

Μετά από να πάρετε την πλήρη εικόνα, εάν αρχίσετε το σύστημα με το δίσκο προορισμού, στον οποίο έχετε πάρει την εικόνα δίσκων, γενικά θα πάρετε όλα τα στοιχεία όπως είναι.


Γράψιμο του προγράμματος για την πλήρη απεικόνιση δίσκων

Το πρόγραμμα για την απεικόνιση δίσκων έχει δοθεί έπειτα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις επεκτάσεις INT 13H επομένως μπορεί να υποστηρίξει τους μεγάλους δίσκους επίσης.

Το πρόγραμμα κάνει την εικόνα του πρώτου φυσικού σκληρού δίσκου (0x80) στο δεύτερο φυσικό σκληρό δίσκο (0x81) επομένως πρίν κάνει την εφεδρική εικόνα που πρέπει να την λάβετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία στο δίσκο προορισμού (0x81) θα επικαλυφθούν από τα στοιχεία του δίσκου πηγής (0x80) τομέας από τον τομέα στο σχέδιο.

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek