Το μήνυμα λάθους επίδειξης και η έξοδος παίρνουν τις παραμέτρους του πρώτου σκληρού δεύτερου σκληρού δίσκου δίσκων (0x80) (0x81)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/*Εάν το συνολικό αριθ. των σκληρών δίσκων συνημμένων είναι λιγότερο από μήνυμα λάθους δύο επίδειξης και έξοδος.*/

if(((char)peekb(0x0040, 0x0075))<2)
{

printf("\n\nΠρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον δύο σκληρούς δίσκους με τον υπολογιστή σας για να τρέξετε αυτό");
printf("\n Πρόγραμμα. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο... ");
getch();
exit(1);
}

/// Πάρτε τις παραμέτρους του πρώτου σκληρού δίσκου (0x80) \\\

Sectors_in_HDD1 = getdrivegeometry (0x80);

printf(" Συνολικοί τομείς στον πρώτο σκληρό δίσκο = %lu\n\n",
Sectors_in_HDD1);


/// Πάρτε τις παραμέτρους του δεύτερου δίσκου Hsrd (0x81) \\\

Sectors_in_HDD2 = getdrivegeometry (0x81);

printf(" Συνολικοί τομείς στο δεύτερο σκληρό δίσκο= %lu\n\n",
Sectors_in_HDD2);


/// Αρχικά επιβεβαιώστε, κατόπιν προχωρήστε\\\

printf("\nΌλα τα στοιχεία στο δεύτερο σκληρό δίσκο θα είναι χαμένο!!!");
printf("\nΟ Τύπος \'Y \ "για να συνεχιστεί, αλλιώς καθόλου κλειδώνει για να βγεί... ");

choice = getche();

switch(choice)
{
case 'y':
case 'Y':
break;

default:
exit(0);
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek