Γιατί εφεδρικό DBR το DBR περιέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τον άκυρο δίσκο συστημάτων δίσκων μη συστημάτων αποτυχίας μποτών δίσκων μηνυμάτων λάθους γεωμετρίας δίσκων ή λάθους δίσκων ή το I/O λάθος δίσκων αντικαθιστά το δίσκο, και πιέζει έπειτα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Γιατί εφεδρικό DBR:

Το DBR περιέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τη γεωμετρία δίσκων. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στον πρώτο τομέα κάθε χωρίσματος, όπως:

 • Κώδικας άλματος + NOP
 • Όνομα και έκδοση OEM
 • Ψηφιολέξεις ανά τομέα
 • Τομείς ανά συστάδα
 • Διατηρημένοι τομείς
 • Αριθμός αντιγράφων του FAT
 • Μέγιστες καταχωρήσεις καταλόγου ρίζας (αλλά μη διαθέσιμος για FAT32)
 • Αριθμός τομέων στο χώρισμα μικρότερο από 32MB (επομένως μη διαθέσιμος για FAT32)
 • Περιγραφέας μέσων (F8H για τους σκληρούς δίσκους)
 • Τομείς ανά FAT (στα παλαιότερα ΠΑΧΙΑ συστήματα και μη διαθέσιμος για FAT32)
 • Τομείς ανά διαδρομή
 • Αριθμός κεφαλιών
 • Αριθμός κρυμμένων τομέων στο χώρισμα
 • Αριθμός τομέων στο χώρισμα
 • Αριθμός τομέων ανά FAT
 • ΠΑΧΙΕΣ σημαίες περιγραφέα πληροφοριών
 • Έκδοση του Drive FAT32
 • Αριθμός συστάδων της έναρξης του καταλόγου ρίζας
 • Αριθμός τομέα του τομέα των πληροφοριών συστημάτων αρχείων
 • Αριθμός τομέα του εφεδρικού τομέα των μποτών
 • Διατηρημένος
 • Λογικός αριθμός Drive χωρίσματος
 • Εκτεταμένη υπογραφή (29H)
 • Αύξων αριθμός του χωρίσματος
 • Όνομα όγκου του χωρίσματος
 • ΠΑΧΥ όνομα
 • Εκτελέσιμος κώδικας
 • Εκτελέσιμος δείκτης ή μαγικός αριθμός (AAH 55H)

 

Γενικά, τα ακόλουθα μηνύματα λάθους επιδεικνύονται στην οθόνη:

"Αποτυχία μποτών δίσκων"

"Δίσκος μη συστημάτων ή λάθος δίσκων"

"Ακυρος δίσκος συστημάτων ή I/O λάθος δίσκων"

"Αντικαταστήστε το δίσκο, και πιέστε έπειτα οποιοδήποτε πλήκτρο..."

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)





Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek