Τι μπορεί να ανακτηθεί με το στήριγμα DBR; Προγράμματα για και τα στηρίγματα DBR

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Τι μπορεί να ανακτηθεί με το στήριγμα DBR;

Το πίσω μέρος επάνω DBR μπορεί να σας βοηθήσει για να ξεφορτωθεί τα ανωτέρω μηνύματα λάθους. Αυτά τα μηνύματα λάθους στην οθόνη περιμένουν το χρήστη να βάλουν έναν bootable δίσκο με τα προαναφερθέντα προγράμματα στην πλαδαρή κίνηση και να πιέσουν ένα πλήκτρο.

Η κίνηση πρέπει να είναι προσιτή εάν αρχίζετε το σύστημα από τη bootable δισκέτα ή το CD. Αν και ο σκληρός δίσκος δεν είναι bootable, όμως γενικά αυτός δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στην πρόσβαση στα στοιχεία της κίνησης δίσκων. Μετά από να αρχίσετε το σύστημα με το bootable δίσκο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία.

Με την αποκατάσταση του στηρίγματος DBR μπορείτε να υπερνικήσετε τα προβλήματα που παράγονται, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Προγράμματα για και τα στηρίγματα DBR:

Τα προγράμματα για τα στηρίγματα DBR και τα είναι σχεδόν παρόμοια με τα προγράμματα του στηρίγματος MBR και για να αποκαταστήσουν.

Παραδείγματος χάριν, εάν πρόκειται να γράψετε τα προγράμματα για το στήριγμα DBR της πρώτης λογικής κίνησης του δίσκου και να το αποκαταστήσετε πίσω, τις παραμέτρους που διευκρινίζονται από τη δομή dinfo θα αλλάξουν ως εξής:


Παράμετρος

Αυτό που σημαίνει

dinfo.drive = 0x80

Δείχνει τη φυσική κίνηση 80H που είναι ο πρώτος σκληρός δίσκος.

dinfo.head = 1

Δείχνει τον επικεφαλής αριθμό 1

dinfo.track = 0

Δείχνει τη διαδρομή 0

dinfo.sector = 1

Πρώτος τομέας της δισκέτας που είναι τομέας 1

dinfo.sector = 1

Αριθμός τομέων που εξετάζουν για τη διαβασμένη λειτουργία = 1

dinfo.buffer = dbuf

Απομονωτής στοιχείων για τη λειτουργία

Εδώ βλέπουμε ότι μόνο τη θέση του τομέα σε ανάγνωση-γραφής αλλάζουν. Εδώ το γ-χ-s δίνεται ως 0-1-1 καθώς το DBR της πρώτης λογικής κίνησης αποθηκεύεται εδώ.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek