Διαβάζοντας και τροποποιώντας το κύριο αρχείο MBR μποτών με τον προγραμματισμό, η εκτεταμένη κύρια μπότα καταγράφει τον αρχικό φορτωτή προγράμματος όγκου χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 12

Ανάγνωση και τροποποίηση MBR με τον προγραμματισμό

Κύριο αρχείο μποτών (MBR) ή κύριος πίνακας χωρισμάτων (MPT)

Το κύριο αρχείο μποτών (MBR) ή αναφερόμενος μερικές φορές ως κύριος πίνακας χωρισμάτων (MPT), δημιουργείται σε σκληρό δίσκο με την εκτέλεση της εντολής FDISK. EXE του DOS.

Το MBR περιέχει ένα μικρό πρόγραμμα για να φορτωθεί και να αρχιστεί το ενεργό (ή bootable) χώρισμα από το σκληρό δίσκο. Το κύριο αρχείο μποτών περιέχει τις πληροφορίες και για τα τέσσερα αρχικά χωρίσματα σε σκληρό δίσκο όπως ο αρχικός τομέας, που τελειώνει τον τομέα, το μέγεθος του χωρίσματος κ.λπ....

Το MBR βρίσκεται στον απόλυτο τομέα 0 ή μπορούμε να πούμε στον κύλινδρο 0, κεφάλι 0, και sector1 και εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα χωρίσματα είναι παρόντες στο δίσκο είναι εκεί εκτεταμένα κύρια αρχεία μποτών, που βρίσκονται στην αρχή κάθε εκτεταμένου όγκου χωρισμάτων.

Για τη λεπτομερή περιγραφή αναφέρετε την προσέγγιση κεφαλαίου “Logical στους δίσκους και OS&rdquo, συζητημένος νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο.

Κύριο σχήμα αρχείων μποτών

Μπορούμε να χωρίσουμε το σκληρό δίσκο σε διάφορες λογικές κινήσεις που ορίζεται γενικά η επιστολή κίνησής τους από το DOS). Μόνο ένα χώρισμα τη φορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργό (ή bootable) χώρισμα.

Το κύριο αρχείο μποτών έχει το όριο τεσσάρων καταχωρήσεων στον κύριο πίνακα χωρισμάτων. Εντούτοις η θέση του εκτεταμένου κύριου αρχείου μποτών μπορεί να ληφθεί με τη βοήθεια του κύριου αρχείου μποτών που περιέχει τους εκτεταμένους πίνακες χωρισμάτων, το των οποίων σχήμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο από τον κύριο πίνακα χωρισμάτων εκτός από είναι εκεί κανένας κώδικας μποτών και αυτό το διάστημα 446 ψηφιολέξεων είναι κανονικά διατηρημένο για τον κώδικα μποτών και παραμένει κενό.

Όλα τα 512Bytes του κύριου αρχείου μποτών είναι σπασμένα ως εξής, στον πίνακα:

 

Όφσετ

Περιγραφή

Μέγεθος

000H

Αρχικός φορτωτής προγράμματος (ipl), εκτελέσιμος κώδικας (παρέχει την πρώτη -πρώτη έναρξη στον υπολογιστή)

446 Ψηφιολέξεις

1BEH

Πρώτη είσοδος χωρισμάτων (βλ. τον επόμενο πίνακα)

16 Ψηφιολέξεις

1CEH

Δεύτερη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1DEH

Τρίτη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1EEH

Τέταρτη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1FEH

Εκτελέσιμος δείκτης ή bootable αριθμός υπογραφών τομέα μαγικού ή (AAH 55H)

2 Ψηφιολέξεις

Σύνολο = 512 ψηφιολέξεις

Όλα τα εκτεταμένα χωρίσματα πρέπει να υπάρξουν μέσα στο διάστημα που διατηρείται από την εκτεταμένη είσοδο χωρισμάτων. Μόνο δύο από τα εκτεταμένα χωρίσματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, ο πρώτος ως κανονικό χώρισμα και ο δεύτερος όπως ένα άλλο εκτεταμένο χώρισμα εάν υπάρχει.

Κατά συνέπεια με τη βοήθεια ενός κύριου πίνακα χωρισμάτων μπορούμε να πάρουμε τη θέση ενός άλλου εκτεταμένου κύριου πίνακα χωρισμάτων δίπλα σε το, εάν παρόν.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

 

Chapter 11

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek