Σχήμα επιτραπέζιων εισόδων χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχήμα επιτραπέζιων εισόδων χωρισμάτων

Το σχήμα της επιτραπέζιας εισόδου χωρισμάτων οποιουδήποτε χωρίσματος σε MBR έχει δοθεί στον επόμενο πίνακα. Κάθε είσοδο χωρισμάτων οποιουδήποτε MBR μπορεί να σπάσουν στις ακόλουθες ψηφιολέξεις με τις συγκεκριμένες έννοιές τους:

Όφσετ

Έννοια

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

Ψηφιολέξη δεικτών τύπων μποτών

1 Ψηφιολέξη

Εάν η ψηφιολέξη είναι 00H, το χώρισμα είναι ανενεργό και εάν η ψηφιολέξη είναι 80H, το χώρισμα είναι ενεργό (ή bootable)

01H

Επικεφαλής αριθμός αρχής του χωρίσματος

1 Ψηφιολέξη

Αρχικός επικεφαλής αριθμός του χωρίσματος στο δεκαεξαδικό σύστημα

02H

Τομέας και αριθμός κυλίνδρων αρχής του χωρίσματος

2 Ψηφιολέξεις

6 Τα μπιτ της πρώτης ψηφιολέξης κάνουν τον αρχικούς αριθμό τομέα και το συνδυασμό παραμονής 2 μπιτ (ως δύο σημαντικότερα μπιτ) συν 8 μπιτ μιας άλλης ψηφιολέξης (υπόλοιπο 8 ο πιό ελάχιστα σημαντικά κομμάτια του αριθμού 10-κομματιών) να κάνουν τον αρχικό αριθμό κυλίνδρων του χωρίσματος

04H

Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων

1 Ψηφιολέξη

Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων στο δεκαεξαδικό σύστημα

05H

Επικεφαλής αριθμός τέλους του χωρίσματος

1 Ψηφιολέξη

Τελείωμα του επικεφαλής αριθμού του χωρίσματος στο δεκαεξαδικό σύστημα

06H

Τομέας και αριθμός κυλίνδρων τέλους του χωρίσματος

2 Ψηφιολέξεις

6 Τα μπιτ της πρώτης ψηφιολέξης κάνουν το τελείωμα του αριθμού τομέα και του συνδυασμού παραμονής 2 μπιτ (ως δύο σημαντικότερα μπιτ) συν 8 μπιτ μιας άλλης ψηφιολέξης (υπόλοιπο 8 ο πιό ελάχιστα σημαντικά κομμάτια του αριθμού 10-κομματιών) να κάνουν τον τελειώνοντας αριθμό κυλίνδρων του χωρίσματος

08H

Απόλυτος αριθμός τομέα αρχής του χωρίσματος

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέων μεταξύ του MBR και του πρώτου τομέα στο χώρισμα

0CH

Απόλυτος αριθμός τομέα τέλους του χωρίσματος

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέων στο χώρισμα

Σύνολο = 16 ψηφιολέξεις

Πρόγραμμα γραψίματος για να διαβαστεί ο πίνακας χωρισμάτων MBR

Το πρόγραμμα για να διαβαστούν και οι τέσσερις καταχωρήσεις χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων MBR έχει δοθεί έπειτα. Το πρόγραμμα επιδεικνύει όλες τις παραμέτρους των πληροφοριών χωρισμάτων, που γράφονται στον πίνακα χωρισμάτων MBR.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek