Το χώρισμα δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει τις διάφορες παραμέτρους της εισόδου χωρισμάτων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Οι πληροφορίες που δίνονται προγράμματος από την παραγωγή του επιδεικνύονται κάτι σαν όπως δίνονται κατωτέρω:

Τύπος μερών Μπότα Αρχική θέση Τελείωμα της θέσης Σχετικοί τομείς Αριθμός τομέων
    Πλευρά Κύλινδρος Τομέας Πλευρά Κύλινδρος Τομέας    
FAT32 Ναι 1 0 1 254 701 63 63 11277567

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ VFAT

Αριθ. 0 702 1 254 1023 63 11277630 28724220
Αχρησιμοποίητος Αριθ. 0 0 0 0 0 0 0 0
Αχρησιμοποίητος Αριθ. 0 0 0 0 0 0 0 0

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Το χώρισμα δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει τις διάφορες παραμέτρους της εισόδου χωρισμάτων του χωρίσματος στον πίνακα χωρισμάτων MBR. Το μέρος δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει τις πληροφορίες MBR.

Η επίδειξη () λειτουργίας επιδεικνύει τις πληροφορίες των επιτραπέζιων παραμέτρων χωρισμάτων MBR για την οθόνη. Δεδομένου ότι βλέπουμε την παραγωγή του προγράμματος, αριθμός η έναρξη και οι κύλινδροι και ο τομέας του τελειώματος επιδεικνύονται ως εξής:

Αρχικός τομέας = 1
Αρχικός κύλινδρος = 0

Τελειώνοντας τον τομέα = 63
Τελειώνοντας τον κύλινδρο = 701

Αυτοί οι αριθμοί τομέα και κυλίνδρων υπολογίζονται από το συνδυασμό δύο ψηφιολέξεων. Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ότι πώς αυτοί οι αριθμοί υπολογίζονται:

00H (ψηφιολέξη στο όφσετ 03H)

01H (ψηφιολέξη στο όφσετ 02H)

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Κομμάτια 7 έως 0 για τον αριθμό κυλίνδρων

Κομμάτια 9 ..8 κυλίνδρων

Κομμάτια τομέα 5 έως 0

Αριθμός κυλίνδρων =
0000000000 (B) = 0

Αριθμός τομέα =
000001 (B)=1

Το αρχικό κατά συνέπεια γ-χ-s του χωρίσματος = 0-0-1.

Ομοίως, η κωδικοποίηση για τον κύλινδρο τελειώματος και ο αριθμός τομέα του χωρίσματος έχουν δοθεί στον επόμενο πίνακα:

 

BDH (ψηφιολέξη στο όφσετ 07H)

BFH (ψηφιολέξη στο όφσετ 06H)

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Κομμάτια 7 έως 0 για τον αριθμό κυλίνδρων

Κομμάτια 9 ..8 κυλίνδρων

Κομμάτια τομέα 5 έως 0

Αριθμός κυλίνδρων =
1010111101 (B) = 701

Αριθμός τομέα =
111111 (B) = 63

Κατά συνέπεια το τελειώνοντας γ-χ-s του χωρίσματος = 701-254-63.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek