Διαβάζοντας και τροποποιώντας DBR με τον προγραμματισμό του τομέα των μποτών αρχείων μποτών DOS (DBR) DOS

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 13

Ανάγνωση και τροποποίηση DBR με τον προγραμματισμό

Αρχείο μποτών DOS (DBR)/tome'as των μποτών DOS

Μετά από τον πίνακα χωρισμάτων, το αρχείο μποτών DOS (DBR) ή ο μερικές φορές αποκαλούμενος τομέας των μποτών DOS είναι οι δεύτερες πλέον σημαντικές πληροφορίες για το σκληρό δίσκο σας.

Για μια λεπτομερή μελέτη για DBR, αναφέρετε το κεφάλαιο, "λογική προσέγγιση στους δίσκους και το OS", συζήτησε νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο.

Ο πρώτος λογικός τομέας κάθε χωρίσματος DOS περιέχει ένα αρχείο μποτών DOS (DBR) ή τον τομέα των μποτών DOS. Η εργασία του DBR είναι να φορτωθεί το λειτουργικό σύστημα από το σκληρό δίσκο στην κύρια μνήμη του υπολογιστή και να δοθεί ο έλεγχος του συστήματος στο φορτωμένο πρόγραμμα.

Το αρχείο μποτών DOS (DBR) για το πρώτο χώρισμα σε σκληρό δίσκο βρίσκεται συνήθως στον απόλυτο τομέα 63 (ο 64ος τομέας στην κίνηση δίσκων) ή με έντυπο CHS μπορούμε να πούμε γ-χ-s = 0-1-1 για τις περισσότερες κινήσεις.

Εντούτοις αυτή η θέση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το SPT (τομείς ανά διαδρομή) του Drive. Παραδείγματος χάριν, σε μια παλαιά κίνηση 245MB που έχει μόνο 31 SPT, το αρχείο μποτών βρέθηκε στον 32$ο τομέα (απόλυτος τομέας 31).

Δεδομένου ότι η δισκέτα δεν έχει κανένα χώρισμα σε το επομένως δεν έχει κανένα MBR ή ο κύριος πίνακας χωρισμάτων στον πρώτο τομέα του, αντ' αυτού αυτό περιέχει το DBR στον πρώτο -πρώτο τομέα του.

Το DBR δημιουργείται από την εντολή ΣΧΉΜΑΤΟΣ του DOS, αφότου γίνεται ο χωρισμός χρησιμοποιώντας την εντολή FDISK. Ο τομέας στον οποίο DBR κατοικεί γίνεται λογικός τομέας 1 εκείνου του ιδιαίτερου χωρίσματος για το DOS. Ο αριθμός τομέα που χρησιμοποιείται από το DOS αρχίζει από το φυσικό τομέα στον οποίο DBR βρίσκεται.

Το DBR περιέχει ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται από το κύριο εκτελέσιμο πρόγραμμα αρχείων μποτών (MBR). Όλα τα χωρίσματα DOS περιέχουν τον κώδικα προγράμματος για να αρχίσουν τη μηχανή φορτώστε δηλ. το λειτουργικό σύστημα, αλλά μόνο σε εκείνο το χώρισμα δίνεται ο έλεγχος από το κύριο αρχείο μποτών που διευκρινίζεται ως ενεργό χώρισμα, στην επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων.

Εάν το DBR αλλοιώνεται καθόλου πώς, η κίνηση πρέπει να είναι προσιτή εάν αρχίζετε το σύστημα από τη bootable δισκέτα ή το CD. Αν και ο σκληρός δίσκος δεν είναι bootable (εάν το DBR του ενεργού χωρίσματος αλλοιώνεται), όμως γενικά αυτό δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στην πρόσβαση στα στοιχεία της κίνησης δίσκων. Μετά από να αρχίσετε το σύστημα με το bootable δίσκο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Next page

 

Chapter 12

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek