Ανάγνωση DBR του πλαδαρού και μικρού εκτεταμένου όγκοι σχήματος αρχείων μποτών DOS για τις πληροφορίες FAT12 και FAT16

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ανάγνωση DBR των πλαδαρών και μικρών όγκων

Ο πίνακας που δίνεται έπειτα αντιπροσωπεύει το σχήμα DBR της δισκέτας. Τα χωρίσματα που έχουν το σύστημα αρχείων FAT12 ή το σύστημα αρχείων FAT16 με λιγότερο ή ίσο προς 32MB μέγεθος έχουν επίσης το παρόμοιο σχήμα DBR.


Σχήμα αρχείων μποτών DOS για FAT12 και FAT16

Όφσετ

Μέγεθος

Τομέας

Προεπιλογή

00H

3

Αλμα

E9 ΧΧ ΧΧ ή eb ΧΧ 90 (δεκαεξαδικό)

03H

8

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ OEM

MSWIN4.0

 

Φραγμός παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ

0BH

2

Ψηφιολέξεις ανά τομέα

512

0DH

1

Τομείς ανά συστάδα

(Δείτε τον πίνακα των μεγεθών συστάδων)

0EH

2

Διατηρημένοι τομείς

1

10H

1

Αριθμός του FATs

2

11H

2

Αριθμός καταχωρήσεων καταλόγου ρίζας

512/544

13H

2

Συνολικοί τομείς στο λογικό όγκο (μικρό, για το λογικό μέγεθος όγκου λιγότερο ή ίσο προς 32 ΜΒ)

0

15H

1

Ψηφιολέξη περιγραφέα μέσων

(Δείτε τον πίνακα των περιγραφέων MEDIA)

16H

2

Αριθμός τομέων ανά FAT

Πρέπει να υπολογιστείτε

 

(Τέλος του φραγμού παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ)

18H

2

Τομείς ανά διαδρομή

Εξαρτάται από το σκληρό δίσκο, συνήθως 63

1AH

2

Αριθμός κεφαλιών

Εξαρτάται από το σκληρό δίσκο

1CH

4

Αριθμός κρυμμένων τομέων

 

20H

4

Συνολικοί τομείς στον όγκο (μεγάλο, λογικό μέγεθος όγκου μεγαλύτερο από 32MB)

Μέγεθος του χωρίσματος από την άποψη των τομέων

 

Εκτεταμένες πληροφορίες αρχείων μποτών (DOS 4.0 και αργότερα)

24H

1

Φυσικός αριθμός Drive

80H

25H

1

Τρέχον κεφάλι

0

26H

1

Εκτεταμένο αρχείο υπογραφών μποτών

για WinNT, 28H άλλο 29H

27H

4

Αύξων αριθμός όγκου
(32 - δυαδικός όγκος ταυτότητα κομματιών)

Τυχαίος

2BH

11

Ετικέτα όγκου

 1

36H

8

Ταυτότητα συστημάτων αρχείων

FAT12, FAT16

 Σύνολο

62

 

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek