Εδώ χρησιμοποιούμε την ακατέργαστη δομή του ιδιαίτερου τύπου αρχείου για να ανακτήσουμε τα στοιχεία επομένως η τεχνική αποκατάστασης καλείται ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων για να ανακτήσετε τα αρχεία εκείνων των συγκεκριμένων τύπων αρχείου με την έρευνα των επιγραφών και των υποσημειώσεων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 14

Προγραμματισμός για την αποκατάσταση "ακατέργαστων αρχείων"

Ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων

Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι τύποι αρχείου που έχουν κάποιο συγκεκριμένο ακολουθία ή συνδυασμό χαρακτήρων που γράφονται στην έναρξη και το τελείωμα του αρχείου. Μπορούμε να αναλύσουμε αυτούς τους συνδυασμούς εύκολα με τη βοήθεια οποιουδήποτε προγράμματος έκδοσης δίσκων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ την εντολή του DOS για να μελετήσουμε τη δομή του αρχείου με το σχήμα ASCII.

Η συγκεκριμένος ακολουθία ή ο συνδυασμός χαρακτήρα που είναι παρών στην έναρξη του αρχείου καλείται συνήθως επιγραφή και η ακολουθία ή ο συνδυασμός χαρακτήρων που αποθηκεύονται στο τελείωμα του αρχείου καλείται υποσημείωση του αρχείου.

Εάν έχουμε χάσει τα στοιχεία μας σε τέτοιο τύπο δίσκου συντρίβουν ότι καμία πληροφορία καταλόγου του FAT ή ρίζας δεν είναι διαθέσιμη για να ανακτήσει τα στοιχεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιγραφές και τις υποσημειώσεις για να ψάξουμε αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους αρχείου. Η επιγραφή δείχνει την έναρξη του αρχείου εκείνου του ιδιαίτερου τύπου και η υποσημείωση δείχνει το τέλος του αρχείου εκείνου του ιδιαίτερου τύπου αρχείου.

Εδώ χρησιμοποιούμε την ακατέργαστη δομή του ιδιαίτερου τύπου αρχείου για να ανακτήσουμε τα στοιχεία επομένως η τεχνική αποκατάστασης καλείται ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων. Η επιφάνεια του δίσκου είναι αναζητημένος τομέας είναι τομέας για να βρεί τις πληροφορίες επιγραφών και υποσημείωσης.

Αν και η ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων μπορεί να έχει έναν ευρύ τομέα της εφαρμογής, αλλά υπάρχουν μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις της αποκατάστασης όπου μπορεί να βοηθήσει πολλής. Παραδείγματος χάριν, από το λάθος εάν έχετε τρέξει οποιοδήποτε πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων στο δίσκο που είχε μερικά σημαντικά αρχεία αλλά μέχρης ότου σταματάτε το πρόγραμμα, όλες οι πληροφορίες MBR, DBR, το FAT, και ο κατάλογος ρίζας συμπεριλαμβανομένων των αρχείων λειτουργικών συστημάτων σκουπίζονται έξω.

Σε τέτοια περίπτωση ακόμη και τα προγράμματα αποκατάστασης σχήματος μπορούν να μην σας βοηθήσουν για να ανακτήσουν τα στοιχεία. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων για να ανακτήσετε τα αρχεία εκείνων των συγκεκριμένων τύπων αρχείου με την έρευνα των επιγραφών και των υποσημειώσεων.

Όχι μόνο αυτό, ακόμη και εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου έχετε έναν τέτοιο σκληρό δίσκο στον οποίο έχετε διαγράψει όλα τα λογικά χωρίσματα του δίσκου, αναδημιούργησε τα χωρίσματα του διαφορετικού μεγέθους έπειτα πριν από και ακόμη και έχετε εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα.

Τώρα παίρνετε την ενθύμηση, ότι είχατε μερικά σημαντικά στοιχεία στο δίσκο πρίν χωρίζετε και σχηματοποιείτε την. Εάν εγκαταστήσατε μόλις το λειτουργικό σύστημα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για το αρχείο που ανακτάται.

Οι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση της ακατέργαστης αποκατάστασης αρχείων είναι, τεμαχισμένα στοιχεία και το ποσό στοιχείων που επικαλύπτεται από κάποιο ένα άλλο άλλο στοιχείο. Εντούτοις μπορείτε το μόνο εύρημά σας όλο και περισσότεροι τομείς της εφαρμογής για την ακατέργαστη αποκατάσταση αρχείων.

Η διαδικασία ή σχεδόν οι κανόνες για να αναζητηθούν τα αρχεία με το ακατέργαστο πρόγραμμα αποκατάστασης αρχείων εξετάζει τους ακόλουθους όρους:

  • Ψάξτε την επιγραφή του αρχείου ή των πολλαπλάσιων τύπων αρχείου ταυτόχρονα στους τομείς του δίσκου.
  • Εάν η επιγραφή οποιουδήποτε τύπου αρχείου βρίσκεται, εκτός από τα στοιχεία σε ένα αρχείο και ελέγχει τους ακόλουθους τέσσερις όρους σε στενό και σώζει το αρχείο

    a) Η υποσημείωση εκείνου του τύπου αρχείου βρίσκεται
    b) Η μια άλλη επιγραφή του ίδιου τύπου αρχείου βρίσκεται
    c) Η επιγραφή ενός άλλου τύπου αρχείου βρίσκεται
    d) Καμία μια άλλη επιγραφή ή υποσημείωση για τους καθορισμένους τύπους αρχείου στο πρόγραμμα δεν βρίσκεται και το μέγεθος του αρχείου στο οποίο αποθηκεύετε τα στοιχεία φθάνει στο μέγιστο όριο μεγέθους, που καθορίσατε για το μέγεθος αρχείων, στο πρόγραμμά σας.

Οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκευτούν στο αρχείο συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τομέων στους οποίους βρήκατε την επιγραφή και τις υποσημειώσεις του τύπου αρχείου.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page


 

Chapter 13

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek