Επιγραφές και υποσημειώσεις μερικών σημαντικών τύπων αρχείου

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Επιγραφές και υποσημειώσεις μερικών σημαντικών τύπων αρχείου

Οι επιγραφές και οι υποσημειώσεις μερικών σημαντικών τύπων αρχείου έχουν δοθεί στον πίνακα που δίνεται έπειτα. Οι υποσημειώσεις που δίνονται στον πίνακα είναι είτε στο τέλος του αρχείου του διευκρινισμένου τύπου αρχείου είτε είναι στα τελειώνοντας όφσετ του αρχείου τέτοιες που μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ως υποσημειώσεις για να ανακτήσετε τα στοιχεία

Μπορείτε επίσης να αναζητηθείτε για τις επιγραφές και τις υποσημειώσεις, διαφορετικές από αυτούς τους τύπους αρχείου, με τη χρησιμοποίηση της EDIT εντολής του DOS ή με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε εργαλείου έκδοσης δίσκων. Έχω χρησιμοποιήσει το δεκαεξαδικό σύστημα για να αντιπροσωπεύσω τις πληροφορίες για να το καταστήσω εύκολο να καταλάβω.


Extension

Header (Hex)

Footer (Hex)

DOC

D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1

57 6F 72 64 2E 44 6F 63 75 6D 65 6E 74 2E

XLS

D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1

FE FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 57 00 6F 00 72 00 6B 00 62 00 6F 00 6F 00 6B 00

PPT

D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1

50 00 6F 00 77 00 65 00 72 00 50 00 6F 00 69 00 6E 00 74 00 20 00 44 00 6F 00 63 00 75 00 6D 00 65 00 6E 00 74

ZIP

50 4B 03 04 14

50 4B 05 06 00

JPG

FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01

D9 (“Better To Use File size Check”)

GIF

47 49 46 38 39 61 4E 01 53 00 C4

21 00 00 3B 00

PDF

25 50 44 46 2D 31 2E

25 25 45 4F 46

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek