Εργασία θεωρίας έννοιας προγραμματισμού σκουπίσματος στοιχείων της διαδικασίας ψηκτρών σκληρών δίσκων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | grΚεφάλαιο – 15

Προγραμματισμός για τις ψήκτρες στοιχείων

Εισαγωγή

Έχουμε ήδη ότι συζητημένες πότε διαγράφουμε οποιοδήποτε αρχείο από το δίσκο, οι πληροφορίες δεν σβήνονται εντελώς από την κίνηση αλλά είναι χαρακτηρισμένες όπως διαθέσιμες για τα νέα στοιχεία που γράφονται πέρα από τις.

Όταν σχηματοποιούμε μια κίνηση, όλες οι πληροφορίες των αρχείων και οι κατάλογοι της κίνησης όπως τα λήμματα καταλόγου FATs και ρίζας σκουπίζονται έξω αλλά η περιοχή στοιχείων παραμένει αμετάβλητη και τίποτα από την περιοχή στοιχείων του δίσκου δεν σβήνεται.

Το στοιχείο που διαγράφεται ή σχηματοποιείται χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα παραμένει στην περιοχή στοιχείων όπως είναι και μπορεί να ανακτηθεί με κάποιο λογισμικό αποκατάστασης προσπαθειών και στοιχείων αποκατάστασης στοιχείων.

Επομένως η ανάγκη να αποβληθούν πλήρως τα στοιχεία από μια κίνηση οδηγεί την απαίτηση για ένα τέτοιο πρόγραμμα που σκουπίζει έξω τα στοιχεία από το δίσκο εντελώς. Για να κάνει αυτό δεν είναι ικανοποιητικό να διαγραφούν ακριβώς τα αρχεία ή ακριβώς να σχηματοποιηθεί η κίνηση αλλά τα στοιχεία όσον αφορά το δίσκο πρέπει να επικαλυφθούν από μερικά άλλα στοιχεία.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για να σκουπίσουν έξω τα στοιχεία εντελώς από το δίσκο είναι γνωστά ως προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων. Αυτά τα προγράμματα γράφουν τους τυχαίους χαρακτήρες στην περιοχή στοιχείων για να επικαλύψουν τα στοιχεία και για να σκουπίσουν έξω όλες τις πληροφορίες σωζόμενες προηγουμένως για το δίσκο.

Όταν το στοιχείο γίνεται απολύτως μη επανακτήσιμο

Για να σκουπίσει έξω τα στοιχεία, η περιοχή στοιχείων του δίσκου πρέπει να επικαλυφθεί από μερικά άλλα στοιχεία όσον αφορά το αλλά το πρόβλημα δεν τελειώνει εδώ. Για να περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα, η τάση των μαγνητικών κινήσεων να αναφερθεί το στοιχείο που έχει επικαλυφθεί απαιτεί ότι τα στοιχεία επίσης επικαλύπτονται αρκετές φορές από τις τυχαίες ακολουθίες στοιχείων έτσι ώστε δεν μπορούν να ανακτηθούν ακόμη και με τα περίπλοκα εργαλεία αποκατάστασης στοιχείων.

Είναι έτσι επειδή οι τεχνολογίες που μπορούν να ανακτήσουν τα στοιχεία ακόμα και μετά από τη χρήση μερικών απλών ψηκτρών στοιχείων είναι διαθέσιμες σήμερα.

Μερικά προϊόντα εξάλειψης στοιχείων εκτελούν τα δυαδικά μηδενικά και δυαδικά που επικαλύπτουν στα στοιχεία. Το γράψιμο μιας σειράς δυαδικών μηδενικών και δυαδικών επιτυγχάνει το βαθύτερο επικαλύπτει την επίδραση δεδομένου ότι αυτές οι τιμές είναι οι ελάχιστες και μέγιστες μαγνητικές τιμές αντίστοιχα.

Αν και αυτό είναι η θεωρία ενός ιδανικού προγράμματος σκουπίσματος στοιχείων, αλλά γενικά, το στοιχείο πέρα από το γράψιμο από τον τυχαίο χαρακτήρα ASCII είναι ικανοποιητικό. Ο λόγος να πει έτσι είναι ότι η αποκατάσταση από τα περίπλοκα εργαλεία και την τεχνολογία αποκατάστασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακτήσει τα στοιχεία οποιασδήποτε οργάνωσης για μια στερεότυπη αποκατάσταση στοιχείων επειδή αυτές οι τεχνολογίες είναι πάρα πολύ ακριβές και κόστος στα εκατομμύρια ακόμη και για την ενιαία αποκατάσταση. Όχι μόνο αυτό αλλά και αυτές οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμα μόνο σε λίγες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Θα συζητήσουμε μόνο τα απλά στοιχεία που επικαλύπτουν για να σκουπίσουμε τα στοιχεία από το δίσκο. Εντούτοις μπορείτε περαιτέρω να τροποποιήσετε τα ίδια προγράμματα για να γράψετε τους τυχαίους χαρακτήρες μόνο με μερικές μικρές προσπάθειες. Τα στοιχεία που σκουπίζονται έξω από αυτήν την ιδέα δεν μπορούν επίσης να ανακτηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


 

Chapter 14

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 


 

Chapter 12

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek