Περιοχή στοιχείων σκουπίσματος του συγκεκριμένου αρχείου

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Περιοχή στοιχείων σκουπίσματος του συγκεκριμένου αρχείου

Συζητήσαμε για τα προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων που σκουπίζουν τα στοιχεία του αβοήθητου διαστήματος του δίσκου ή σκουπίζουν τον ολόκληρο δίσκο. Αλλά εάν ο χρήστης είναι πρόθυμος να σκουπίσει τα στοιχεία κάθε φορά όταν διαγράφει τα στοιχεία, μπορεί να είναι ένας χρόνος που παίρνει τη διαδικασία για να σκουπίσει το ολόκληρο αβοήθητο διάστημα του δίσκου.

Χρειαζόμαστε αυτόν τον τύπο προγραμμάτων σκουπίσματος στοιχείων για να σκουπίσει η περιοχή στοιχείων που καταλαμβάνεται μόνο από εκείνο το ιδιαίτερο αρχείο. Για να κάνουμε αυτό, παίρνουμε τη βοήθεια από τα λήμματα καταλόγου του FAT και ρίζας, για να βρούμε την περιοχή στοιχείων που καταλαμβάνεται από το εκείνο το τα ιδιαίτερα αρχεία.

Ακόμη και σε περίπτωση δισκέτας, εάν το στοιχείο δεν είναι τεμαχισμένο, μπορούμε να κάνουμε τόσο μόνο με τη βοήθεια των πληροφοριών καταλόγου ρίζας. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πληροφορίες που αποθηκεύονται από ένα λήμμα καταλόγου ρίζας με 32 ψηφιολέξεις, για οποιοδήποτε αρχείο:

Όφσετ

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

8 Ψηφιολέξεις

Όνομα αρχείου  (επίσης δείτε τον επόμενο πίνακα για την ειδική έννοια του πρώτου χαρακτήρα του ονόματος αρχείων)

08H

3 Ψηφιολέξεις

Επέκταση

0BH

1 Ψηφιολέξη

Αρχείο attributes(βλέπω ο πίνακας των ιδιοτήτων αρχείων)

0CH

10Bytes

Διατηρημένος

16H

2 Ψηφιολέξεις

Ο χρόνος δημιούργησε ή διαρκεί ενημερωμένος (Δείτε τον πίνακα–χρονικού  σχήματος ημερομηνίας)

18H

2 Ψηφιολέξεις

Η ημερομηνία δημιούργησε ή διαρκεί ενημερωμένος (Δείτε τον πίνακα–χρονικού  σχήματος ημερομηνίας)

1AH

2 Ψηφιολέξεις

Αρχική ή πρώτη συστάδα του αρχείου
(Η αξία 0000H χρησιμοποιείται στον κατάλογο (' γονέα..") καταχωρήσεις για να δείξει ότι ο κατάλογος γονέα είναι ο κατάλογος ρίζας)

1CH

4 Ψηφιολέξεις

Μέγεθος αρχείων στις ψηφιολέξεις.

Δεδομένου ότι βλέπουμε στον πίνακα περιεχομένων του λήμματος καταλόγου ρίζας, είμαστε ικανοί για να βρούμε την αρχική και τελειώνοντας συστάδα των αρχείων. Η πρώτη ψηφιολέξη του ονόματος αρχείου μπορεί επίσης να περιέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες για το αρχείο. Οι πληροφορίες που δίνονται από αυτήν την ψηφιολέξη μπορούν να είναι ένα από κατωτέρω:

Πρώτος χαρακτήρας του ονόματος αρχείων

Αξία

Έννοια

00H

Δείχνει ότι αυτή η είσοδος καταλόγου είναι αχρησιμοποίητη.

05H

Δείχνει ότι ο 1$ος χαρακτήρας του ονόματος αρχείου είναι χαρακτήρας E5H αλλά πραγματικά το αρχείο δεν έχει διαγραφεί. (Δείτε την έννοια E5H)

E5H

Το αρχείο έχει σβηθεί και αυτό το λήμμα καταλόγου είναι ένα διαγραμμένο λήμμα’καταλόγου αρχείων s. Η περιοχή στοιχείων που καταλαμβάνεται προηγουμένως από εκείνο το αρχείο είναι τώρα ελεύθερη για την κατανομή για ένα άλλο νέο αρχείο.

2EH

Αυτό είναι ένα subdirectory. Ο τομέας αριθμού συστάδων αυτής της εισόδου περιέχει τον αριθμό συστάδων του καταλόγου.

2EH 2EH

Δύο 2EH σε μια είσοδο καταλόγου δείχνουν την είσοδο καταλόγου γονέων ενός υπο-–καταλόγου. Ο αριθμός συστάδων αυτής της εισόδου περιέχει τον αριθμό συστάδων του καταλόγου γονέων αυτού του καταλόγου. Ο αριθμός συστάδων θα είναι μηά 0000H εάν ο κατάλογος γονέων είναι κατάλογος ρίζας.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek