Πληροφορίες αρχείων επίδειξης μετά από την ανάγνωση από τη ρίζα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr

/*Πληροφορίες των αρχείων επίδειξης μετά από την ανάγνωση από τον κατάλογο ρίζας */

printf(" ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ FILESIZE ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΊΟΥ \n\n");

for(i=1;i<16;i++)
{

printf("\n %5d %8.8s %3.3s %5u %10lu ",
i, one.entry[i].filename, one.entry[i].extension,
one.entry[i].starting_cluster, one.entry[i].file_size);
}

 

//// Πάρτε την εισαγωγή χρηστών για να διαγράψετε το αρχείο \\\\

printf("\n\n Εισάγετε τον αριθμό αρχείου, θέλετε να διαγράψετε και να σκουπίσετε έξω εντελώς ");
scanf("%d", &i);

if(i<1 || i>15)
{
printf(" \"%d\" είναι μια άκυρη επιλογή..., Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...", i);
getch();
exit(1);
}

///// Αρχικά επιβεβαιώστε, κατόπιν συνεχιστείτε \\\\\\

printf("\nΕίστε περίπου σκουπίζω-έξω, το αρχείο \"%.8s.%s\"",
one.entry[i].filename,
one.entry[i].extension);

printf("\n Θέλετε να συνεχιστείτε... (Y/N) ");

 

switch(getche())
{
case 'y':
case 'Y':
break;
default:
exit(0);
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek