Η ρίζα δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει 32 ψηφιολέξεις του λήμματος αρχείων στον κατάλογο ρίζας

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στη λογική και την κωδικοποίηση του προγράμματος:

Η ρίζα δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει 32 ψηφιολέξεις του λήμματος αρχείων στον κατάλογο ρίζας και το one_root_sector δομών διαβάζει και τα 16 λήμματα αρχείων σε έναν τομέα του καταλόγου ρίζας

Εάν θέλετε να διαβάσετε όλους τους τομείς των πληροφοριών καταλόγου ρίζας πρέπει να τις πάρετε ως struct ρίζα entry[224 ] εντούτοις έχω γράψει το πρόγραμμα για να αναλύσω τις 16 καταχωρήσεις μόνο ενός τομέα του καταλόγου ρίζας.

Ο αρχικός τομέας του αρχείου έχει υπολογιστεί ως εξής:

j= one.entry[i].starting_cluster+31;

Γίνεται έτσι επειδή η έκταση στοιχείων των 1,44 ΜΒ, δισκέτα ίντσας 3 ½ αρχίζει μετά από τους πρώτους 32 τομείς της δισκέτας. Και στη διευκρινισμένη δισκέτα ικανότητας, μια συστάδα είναι ενός τομέα.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει λογικό χάρτη 1.44MB, 3½ δισκέτα ίντσας:

Λογικός χάρτης 3½ Ίντσες, δισκέτα 1,44 ΜΒ, που σχηματοποιείται με το σύστημα αρχείων FAT12 και κατοχή 18 τομέων ανά διαδρομή, 80 διαδρομές, 2 πλευρές και 512 ψηφιολέξεις ανά τομέα (που χρησιμοποιεί 1 τομέα ανά συστάδα).

Απόλυτοι τομείς

Περιεχόμενο

0

Αρχείο μποτών

1 – 9

Θ*ΦΑΤ 1

10 – 18

Θ*ΦΑΤ 2

19 – 32

Κατάλογος ρίζας

33 – 2879

Περιοχή στοιχείων

Έξω βαλμένη του προγράμματος επιδεικνύεται ως εξής:

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΊΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΤΑΔΑ FILESIZE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ALLPARTS
CUTPASTE
FLOPYDBR
HDD_DBR
REC_DBR
MBR_BACK
PASTEMBR
PARTBOOT
TTPARBOO
TT_IMAGE
TEMPFLP
TEMPWIPE
NOW_RAW
DATAWIPE
LOW_WIPE
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
19
41
42
45
53
59
62
65
71
78
86
96
103
114
118
11131
442
1413
4094
2785
1172
1181
2685
3220
3826
4992
3234
5416
2029
3385

Εισάγετε τον αριθμό αρχείου, θέλετε να διαγράψετε και να σκουπίσετε έξω εντελώς 8

Είστε περίπου σκουπίζω-έξω, το αρχείο "PARTBOOT. γ"
Θέλετε να συνεχίσετε... το Υ (Y/N )

Αρχείο "PARTBOOT. γ" διαγραμμένο!!!

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek