Το ίδιο πρόγραμμα για το σκληρό δίσκο εσείς πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει το FAT με τον κατάλογο ρίζας

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Εδώ διαγράψαμε και σκουπίσαμε τα στοιχεία του αρχείου PARTBOOT.C. Όταν βλέπουμε το περιεχόμενο της δισκέτας με την εντολή DIR, το αρχείο PARTBOOT. γ δεν επιδεικνύεται εκεί. Όταν εκτελούμε περαιτέρω το πρόγραμμα το λήμμα του διαγραμμένου αρχείου παρουσιάζεται ως εξής:

FILE NO. FILENAME EXTENSION STARTING CLUSTER FILESIZE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ALLPARTS
CUTPASTE
FLOPYDBR
HDD_DBR
REC_DBR
MBR_BACK
PASTEMBR
sARTBOOT
TTPARBOO
TT_IMAGE
TEMPFLP
TEMPWIPE
NOW_RAW
DATAWIPE
LOW_WIPE
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
19
41
42
45
53
59
62
0
71
78
86
96
103
114
118
11131
442
1413
4094
2785
1172
1181
0
3220
3826
4992
3234
5416
2029
3385

Εδώ, ο χαρακτήρας ";" (0xE5), αντιπροσωπεύει ότι το αρχείο έχει διαγραφεί. (δείτε τον πίνακα για τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος αρχείων).

Εάν θέλετε να γράψετε το ίδιο πρόγραμμα για το σκληρό δίσκο, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε το FAT με τον κατάλογο ρίζας για να πάρετε τις πληροφορίες της περιοχής στοιχείων οποιουδήποτε αρχείου.

Είναι έτσι επειδή, το ποσοστό τεμαχισμένων στοιχείων στο σκληρό δίσκο, αυξήσεις με το χρόνο ως παλαιότερα αρχεία διαγράφεται και το νέο αρχείο δημιουργείται. Κατόπιν δεν είναι απαραίτητο για όλες τις συστάδες στοιχείων οποιουδήποτε αρχείου στην κίνηση να μείνουν ένα μετά από το ένα συνεχώς στην περιοχή στοιχείων. Με την πρόσβαση του FAT, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες εκείνες τις συστάδες.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 


 

Chapter 16

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

 
Appendix II
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek