Πρόγραμμα για μια μη καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα γραψίματος για τη μη καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων

Η μη καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων είναι ένα είδος προγράμματος σκουπίσματος στοιχείων με τη χρησιμοποίηση που μπορούμε να σκουπίσουμε έξω το ολόκληρο "αβοήθητο διάστημα" του όγκου δίσκων, χωρίς να βλάψουμε το στοιχείο που αποθηκεύεται στο δίσκο, από καμιά άποψη.

Το πεδίο τέτοιας ψήκτρας στοιχείων είναι στις περιπτώσεις, όπου θέλετε να σκουπίσετε έξω όλο το αβοήθητο διάστημα του όγκου δίσκων ενώ τα διατιθέμενα στοιχεία που αποθηκεύονται στον όγκο πρέπει να παραμείνουν άθικτα. Αυτός ο τύπος προγράμματος σκουπίσματος στοιχείων σκουπίζει επίσης έξω την περιοχή στοιχείων των διαγραμμένων αρχείων.

Η κωδικοποίηση προγράμματος για έναν τύπο μη - το καταστρεπτικό πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων έχει δοθεί έπειτα:


///// Πρόγραμμα για μια μη καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων\\\\\

#include <stdio.h>

unsigned int file_num=0; /*Παρέχει τον αριθμό αρχείου κατά τη διάρκεια της αυτόματης δημιουργίας των προσωρινών αρχείων στοιχείων*/

float status=0; /* Πόσο διάστημα δίσκων γράφεται ακόμα */

static char dbuf[40000]; /*Απομονωτής στοιχείων για να γράψει τα προσωρινά αρχεία με */

char file_extension[5]=".ptt";/* Μοναδικές επεκτάσεις για τα προσωρινά αρχεία*/

char temp[5]; /* Αριθμός αρχείου που μετατρέπεται στη σειρά*/

char filename[40]; /* Προσωρινό όνομα αρχείων */

void main()
{
unsigned int i=0;
clrscr();

 

while(i<40000)
{
dbuf[i] = ' ';
i++;
}
gotoxy(10,14);cprintf(" ΜΒ γραπτό ακόμα...");

 

while(1)
{

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek