Πρόγραμμα για την καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα γραψίματος για την καταστρεπτική ψήκτρα στοιχείων:

Τα καταστρεπτικά προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων είναι εκείνα που γράφουν άμεσα στην επιφάνεια του δίσκου. Αυτός ο τύπος προγραμμάτων σκουπίσματος στοιχείων λειτουργεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το σύστημα αρχείων και το λειτουργικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι όλο το στοιχείο και άλλες λογικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του OS, των συστημάτων αρχείων, του λήμματος καταλόγου και όλων γραπτών για το δίσκο σκουπίζονται έξω.

Αυτά τα προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων σκουπίζουν άμεσα τους τομείς της επιφάνειας του δίσκου, και σκουπίζουν έξω όλα που γράφονται σε το. Σαν όλα στοιχεία του δίσκου συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος χάνεται, αυτά τα προγράμματα ως αποκαλούμενα καταστρεπτικά προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων.

Αυτοί οι τύποι σκουπισμάτων των προγραμμάτων προτιμώνται σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο χρήστης είναι πρόθυμος να επικαλύψει όλα σε δίσκο, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και όλων των στοιχείων όσον αφορά το δίσκο.

Εντούτοις υπάρχουν λίγο περισσότερα οφέλη αυτού του τύπου προγραμμάτων σκουπίσματος στοιχείων. Δεδομένου ότι αυτά τα καταστρεπτικά προγράμματα σκουπίσματος στοιχείων λειτουργούν απολύτως απαλλαγμένο από το OS και το σύστημα αρχείων και γράφουν άμεσα στην επιφάνεια του δίσκου, είναι εύλογα γρηγορότερα από τις μη καταστρεπτικές ψήκτρες στοιχείων.

Επίσης, εάν οποιοιδήποτε πώς οι λογικοί κακοί τομείς σε δίσκο δημιουργούνται λόγω στην παράνομη αποθήκευση μερικών τυχαίων στοιχείων, αυτοί οι λογικοί κακοί τομείς σκουπίζονται επίσης έξω εντελώς με τα στοιχεία του δίσκου.

Η κωδικοποίηση για ένα καταστρεπτικό πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων έχει δοθεί έπειτα. Το πρόγραμμα έχει γραφτεί για να υποστηρίξει τους μεγάλους δίσκους μεγέθους επίσης. Το πρόγραμμα σκουπίζει τα στοιχεία του δεύτερου φυσικού σκληρού δίσκου που συνδέεται με τον υπολογιστή.

///// Κωδικοποίηση για ένα καταστρεπτικό πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων\\\\\

#include<stdio.h>
#include<dos.h>

 

/* Δομή που χρησιμοποιείται από την getdrivegeometry λειτουργία που χρησιμοποιεί την επέκταση INT 13H, αριθμός λειτουργίας 0x48. */

struct geometry
{
unsigned int size ; /* (κλήση) μέγεθος του απομονωτή */
unsigned int flags ; /* Σημαίες πληροφοριών */
unsigned long cyl ; /* Αριθμός φυσικών κυλίνδρων στο Drive */
unsigned long heads ;/* Αριθμός φυσικών κεφαλιών στο Drive */
unsigned long spt ; /*Αριθμός φυσικών τομέων ανά διαδρομή*/
unsigned long sectors[2] ; /* Συνολικός αριθμός τομέων στο Drive */
unsigned int bps ; /* Ψηφιολέξεις ανά τομέα */
} ;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek