Εάν πάρτε η λειτουργία γεωμετρίας κίνησης αποτυγχάνει, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Εάν πάρτε η λειτουργία γεωμετρίας κίνησης αποτυγχάνει, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος*/

if(g.spt==0)
{
printf("\nΠάρτε τη λειτουργία γεωμετρίας Drive αποτυγχάνει ....");
printf("\n Οι επεκτάσεις που δεν υποστηρίζονται, πιέζουν οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();
exit(1);
}

return *g.sectors; /*Επιστρέψτε τον αριθμό τομέων στο Drive */

}

 

void main()
{
unsigned long loop=0, Sectors_in_HDD2=0;
unsigned char buffer[61440]; /* Απομονωτής στοιχείων 61440 ψηφιολέξεων ισοδύναμων με 120 τομείς */
unsigned long i=0;
char choice;

clrscr();

/* Εάν το συνολικό αριθ. των σκληρών δίσκων συνημμένων είναι λιγότερο έπειτα μήνυμα λάθους δύο επίδειξης και έξοδος. */

if(((char)peekb(0x0040, 0x0075))<2)
{
printf("\n\nΠρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον δύο σκληρούς δίσκους με τον υπολογιστή σας για να τρέξετε αυτό");
printf("\n Πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί για να σκουπίσει τα στοιχεία του δεύτερου σκληρού δίσκου.");
printf("\n Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο... ");
getch();
exit(1);
}

Sectors_in_HDD2 = getdrivegeometry (0x81);
printf(" Συνολικοί τομείς στο δεύτερο σκληρό δίσκο = %lu\n\n", Sectors_in_HDD2);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek