Η ανάπτυξη περισσότερων χρησιμοτήτων για το κρύψιμο δίσκων χωρίζει πώς το χώρισμα γίνεται κρυμμένο σχήμα του χωρίσματος στον πίνακα χωρισμάτων της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων MBR

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 16

Ανάπτυξη περισσότερων χρησιμοτήτων για τους δίσκους

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε, πώς να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες των καταλόγων MBR, DBR, του FAT και ρίζας για να αναπτύξουμε τα προγράμματα χρησιμότητας που μπορούν να μας βοηθήσουν στη διαχείριση των στοιχείων, στη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης ή μπορέστε μέσα στόχοι ανίχνευσης λαθών δίσκων.

Συνήθως, αυτά τα προγράμματα είναι λύση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μερικά προγράμματα χρησιμότητας και ο προγραμματισμός τους έχουν συζητηθεί σε αυτό το κεφάλαιο.

Κρύβοντας χωρίσματα

Γενικά, η κρύβοντας χρησιμότητα χωρισμάτων χρησιμοποιείται από εκείνους τους χρήστες που εργάζονται σε τέτοιο συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Εάν υπάρχουν πολλοί χρήστες για το ίδιο πράγμα ο υπολογιστής, μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη δυνατότητα, ότι τα στοιχεία ενός άλλου χρήστη μπορούν να διαβαστούν, να κλαπούν, ή να διαγραφούν.

Σε τέτοια περίπτωση, όπου ο χρήστης έχει μερικά σημαντικά στοιχεία ή κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες στον ίδιο υπολογιστή, μπορεί να είναι πρόθυμος να κρύψει το χώρισμα στο οποίο έχει τα στοιχεία του κατά τέτοιο τρόπο ώστε το χώρισμα δεν πρέπει να προσεγγιστεί από το λειτουργικό σύστημα, έτσι ώστε δεν μπορεί να προσεγγιστεί από άλλο χρήστη.

Όταν ο χρήστης θέλει να εργαστεί στο σύστημα, μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλάτη χωρισμάτων, ακριβώς με το χώρισμα. Γενικά αυτοί οι τύποι γεγονότων πραγματοποιούνται στα επαγγελματικά όργανα, όπου οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται από πολλούς σπουδαστές αλλά οι ανώτεροι σπουδαστές ανησυχούν πάντα για τη σημαντική εργασία τους στοιχείων ή προγράμματος. Όπως στην έλλειψη γνώσης, ο νέος σπουδαστής μπορεί να βλάψει ή ακόμα και να διαγράψει τα στοιχεία τους.

Πώς το χώρισμα γίνεται κρυμμένο

Ο ακόλουθος πίνακας αντιπροσωπεύει το σχήμα του χωρίσματος στον πίνακα χωρισμάτων MBR:

Όφσετ

Έννοια

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

Ψηφιολέξη δεικτών τύπων μποτών

1 Ψηφιολέξη

Εάν η ψηφιολέξη είναι 00H, το χώρισμα είναι ανενεργό και εάν η ψηφιολέξη είναι 80H, το χώρισμα είναι ενεργό (ή bootable)

01H

Επικεφαλής αριθμός αρχής του χωρίσματος

1 Ψηφιολέξη

Αρχικός επικεφαλής αριθμός του χωρίσματος στο δεκαεξαδικό σύστημα

02H

Τομέας και αριθμός κυλίνδρων αρχής του χωρίσματος

2 Ψηφιολέξεις

6 Τα μπιτ της πρώτης ψηφιολέξης κάνουν τον αρχικούς αριθμό τομέα και το συνδυασμό παραμονής 2 μπιτ (ως δύο σημαντικότερα μπιτ) συν 8 μπιτ μιας άλλης ψηφιολέξης (υπόλοιπο 8 ο πιό ελάχιστα σημαντικά κομμάτια του αριθμού 10-κομματιών) να κάνουν τον αρχικό αριθμό κυλίνδρων του χωρίσματος

04H

Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων

1 Ψηφιολέξη

Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων στο δεκαεξαδικό σύστημα (για τον πλήρη κατάλογο ψηφιολέξεων δεικτών χωρισμάτων, αναφέρετε το κεφάλαιο "λογική προσέγγιση στους δίσκους και το OS" που συζητούνται νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο)

05H

Διευθύνετε τον αριθμό τέλους του χωρίσματος

1 Ψηφιολέξη

Τελείωμα του επικεφαλής αριθμού του χωρίσματος στο δεκαεξαδικό σύστημα

06H

Τομέας και αριθμός κυλίνδρων τέλους του χωρίσματος

2 Ψηφιολέξεις

6 Τα μπιτ της πρώτης ψηφιολέξης κάνουν το τελείωμα του αριθμού τομέα και του συνδυασμού παραμονής 2 μπιτ (ως δύο σημαντικότερα μπιτ) συν 8 μπιτ μιας άλλης ψηφιολέξης (υπόλοιπο 8 ο πιό ελάχιστα σημαντικά κομμάτια του αριθμού 10-κομματιών) να κάνουν τον τελειώνοντας αριθμό κυλίνδρων του χωρίσματος

08H

Απόλυτος αριθμός τομέα αρχής του χωρίσματος

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέων μεταξύ του MBR και του πρώτου τομέα στο χώρισμα

0CH

Απόλυτος αριθμός τομέα τέλους του χωρίσματος

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέων στο χώρισμα

Σύνολο = 16 ψηφιολέξεις

Στο όφσετ 04H, σε κάθε λήμμα χωρισμάτων, υπάρχει μια ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων. Αυτή η ψηφιολέξη δεικτών αντιπροσωπεύει τον τύπο συστήματος αρχείων εκείνου του χωρίσματος. Εάν την αξία αυτής της ψηφιολέξης αλλάζουν, την ταυτότητα του χωρίσματος αλλάζουν.

Παραδείγματος χάριν, η αξία της ψηφιολέξης δεικτών χωρισμάτων για "το FAT 12-κομματιών DOS" είναι 0x01. Εάν αυτήν την αξία αλλάζουν 0x11, η ταυτότητα του συστήματος αρχείων στο επιτραπέζιο λήμμα χωρισμάτων είναι το αλλαγμένο "κρυμμένο FAT 12-κομματιών DOS" (για τον πλήρη κατάλογο ψηφιολέξεων δεικτών χωρισμάτων, αναφέρετε το κεφάλαιο "λογική προσέγγιση στους δίσκους και το OS" που συζητούνται νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο).

Ο πίνακας δεδομένου επόμενου παρουσιάζει λίγο περισσότερα παραδείγματα της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων για μερικούς τύπους χωρισμάτων:

Ψηφιολέξη δεικτών τύπων χωρισμάτων

Περιγραφή του συστήματος αρχείων του χωρίσματος

0x01

ΛΊΠΟΣ 12-ΚΟΜΜΑΤΙΏΝ DOS

0x11

Το κρυμμένο FAT 12-κομματιών DOS

0x04

ΔΕΚΑΕΞΑΜΠΙΤΟ ΛΊΠΟΣ DOS (< = 32MB)

0x14

Το κρυμμένο δεκαεξάμπιτο FAT DOS (< = 32MB)

0x05

DOS εκτεταμένο

0x15

Κρυμμένο DOS εκτεταμένο

0x06

DOS δεκαεξάμπιτο μεγάλο (> 32MB)

0x16

Κρυμμένο DOS δεκαεξάμπιτο μεγάλο (> 32MB)

0x07

NTFS

0x17

Κρυμμένο NTFS

0x0B

Παράθυρα FAT32

0x1B

Κρυμμένα παράθυρα FAT32

0x0C

Παράθυρα FAT32 (LBA)

0x1C

Κρυμμένα παράθυρα FAT32 (LBA)

0x0E

Παράθυρα FAT16 (LBA)

0x1E

Κρυμμένα παράθυρα FAT16 (LBA)

0x0F

Παράθυρα εκτεταμένα

0x1F

Κρυμμένα παράθυρα εκτεταμένα

Εδώ βλέπουμε ότι το αντίστοιχο κρυμμένο χώρισμα για οποιοδήποτε σύστημα αρχείων βρίσκεται με την προσθήκη της αξίας 0x10 στην ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων του.

Αν και δεν είναι ο σκληρός και γρήγορος κανόνας για το χώρισμα ακόμα λειτουργεί ακόμη και για το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος αρχείων. Ο λόγος πίσω από το είναι ότι όταν αλλάζουμε την αξία της ψηφιολέξης δεικτών χωρισμάτων, την ταυτότητα του συστήματος αρχείων στο επιτραπέζιο λήμμα χωρισμάτων αλλάζουν. Και είναι πολύ σπάνιο ότι το νέο σύστημα αρχείων υποστηρίζεται επίσης από το ίδιο λειτουργικό σύστημα.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

 

Chapter 15

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

 

Appendix II

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek