Ο σκληρός δίσκος hd hdd οδηγεί κυλίνδρων γεωμετρίας φυσικά στοιχείων κυκλώματος επικεφαλής platters τομέα των κυλίνδρων διαδρομών αποθήκευσης δομών μόνιμα δευτεροβάθμια

 
Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων
Χρησιμότητα ανάκτησης αρχείων Home Contact us Support

Data Recovery Software | Data Recovery Services | Software Development | Web Services | Data Recovery | Live Chat | iPod Restore | Sim Card Recovery

Ένας κύλινδρος είναι βασικά το σύνολο όλων των διαδρομών στις οποίες όλα τα κεφάλια βρίσκονται αυτήν την περίοδο. Εάν ένας δίσκος έχει τέσσερα platters, γενικά η περίπτωση αυτό θα είχε οκτώ κεφάλια. Τώρα υποθέστε ότι έχει τους κυλίνδρους αριθμός 720

Φυσική δομή γεωμετρίας στοιχείων κυκλώματος κυλίνδρων σκληρών δίσκων

 

Θα αποτελούταν από το οκτώ σύνολο διαδρομών, μια ανά platter επιφάνεια με τις διαδρομές αριθμός 720. Το όνομα προέρχεται από το γεγονός ότι αυτές οι διαδρομές διαμορφώνουν έναν σκελετικό κύλινδρο επειδή είναι ίσος-ταξινομημένοι κύκλοι συσσώρευσαν ενός πάνω από άλλο στο διάστημα, όπως φαίνεται στον αριθμό που δίνεται πριν.

Data Recovery Software With Crack
Free Digital Pictures Recovery Pen Drive Recover Data Free Data Retrieval Software Undelete Files Windows
Free Undelete Software Download Partition Recovery NTFS Recover Deleted Text Messages From Cell Phone USB Data Recovery Free
Memory Card File Recovery File Recovery Tool Freeware Data Recovery Service Reviews iPod Restorer

Η εξέταση των παραγόντων του δίσκου γίνεται παραδοσιακά με την αναφορά στους κυλίνδρους, τα κεφάλια και τους τομείς (CHS).

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Next page

Data recovery software

Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software

USB Drive Recovery Freeware
File Recovery Utilities
Undelete Partitions
Free Windows Data Recovery
Recover Files From Recycle Bin
Free Flash Drive Data Recovery
Digital Camera Picture Recovery
Keylogger Freeware
Free Password Cracker
Deleted Files Recovery
Download iPod Recovery
Data Recovery Tool Free Download
File Recovery Program
Free Hard Drive Data Recovery
Memory Stick Data Recovery Software
Data Restore Undelete
Hard Disk Recovery Free
Download Data Recovery Utilities
Recover Lost Data

Data recovery books

Data recovery books

Data Recovery Book
BPB Publications,
New Delhi, India.
ISBN : 81-7656-922-4
Price : $ 69.00


Data Recovery Software

Data Recovery Software

iPod Restore

iPod Restore

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

USB Drive Data Recovery

USB Drive Data Recovery

Data Recovery Utility

Data Recovery Utility

Digital Camera Data Recovery

Digital Camera Data Recovery

Data Recovery Services

Data Recovery Services

Data Recovery

Data Recovery

Data Recovery Utilities

Data Recovery Utilities

File Recovery Software

File Recovery Software

Files Recovery

Files Recovery

iPod Data Recovery

iPod Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map