Η διαδικασία μορφοποίησης σκληρών δίσκων σχηματοποιώντας χωρισμάτων επιπέδων υψηλού επιπέδου των χαμηλών παρουσιάζει το φυσικό σχήμα χωρίζοντας τον αρχικό δευτεροβάθμιο λογικό πίνακα χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi


Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι το μέγεθος του δίσκου στα μεγαμπάιτ λαμβάνεται με να διαιρέσει το μέγεθος του δίσκου στις ψηφιολέξεις δύο φορές με 1024, Κατά συνέπεια έρχεται περίπου το 1985 Meg.

Κατ' αυτό τον τρόπο ο γενικός τύπος για να υπολογίσει την ικανότητα του δίσκου στα εκατομμύρια της ψηφιολέξης θα είναι ο ακόλουθος:

Ικανότητα δίσκων στα εκατομμύρια της ψηφιολέξης =

(Cylinders X Heads X Sectors X Bytes per Sector)
__________________________________________M
1,000,000

Και ο γενικός τύπος για τον υπολογισμό της ικανότητας του δίσκου στο μεγαμπάιτ θα δοθεί ως εξής:

Ικανότητα δίσκων στα μεγαμπάιτ =

(Cylinders X Heads X Sectors X Bytes per Sector)
_________________________________________ Meg
1024 X 1024


 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

 
 

Chapter 3


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek