Κρυμμένη εκτεταμένη DOS ΚΟΙΛΑΔΑ των WINDOWS NT NTFS όγκου αρχείων ρίζας επιτραπέζιων λημμάτων χωρισμάτων σύστημα που εκτείνεται το συνεπή φραγμό HPFS προσπελάσιμο VFAT ανταλλαγής SmartSleep διευθυντών μποτών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Η ψηφιολέξη 0B (δεκαεξαδικό) στο όφσετ 04H είναι η ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων για το χώρισμα. Η ψηφιολέξη 0B (H) αντιπροσωπεύει ότι το χώρισμα έχει το σύστημα αρχείων FAT32. Ο πίνακας για τα διάφορα συστήματα αρχείων και οι ψηφιολέξεις δεικτών συστημάτων αρχείων τους έχουν δοθεί έπειτα:

Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων  αρχείων σε δεκαεξαδικό

Χώρισμα/περιγραφή συστημάτων αρχείων

00H

Αχρησιμοποίητη/κενή χώρισμα-επιτραπέζια είσοδος

(Θυμηθείτε ότι αυτό δεν χρησιμοποιείται για να υποδείξει την αχρησιμοποίητη περιοχή σε δίσκο, αλλά χαρακτηρίζει μια αχρησιμοποίητη επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων)

01H

Λίπος 12-κομματιών DOS
(Ο τύποσ 01H είναι για τα χωρίσματα μέχρι 15 ΜΒ)

02H

XENIX: σύστημα αρχείων ρίζας

03H

Σύστημα  XENIX/$l*usr αρχείων (ξεπερασμένο)

(XENIX είναι ένα παλαιό μέρος του Unix V7. Το λειτουργικό σύστημα της Microsoft XENIX αναγγέλθηκε τον Αύγουστο του 1980. Ήταν μια φορητή και εμπορική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Unix για την Intel 8086, Zilog Z8000, Motorola M68000 και τον ψηφιακό εξοπλισμό πδπ- 11. Η Microsoft εισήγαγε XENIX 3,0 τις 1983, Απριλίου SCO παρέδωσε πρώτο XENIX της για το 8088/8086 το 1983.)

04H

το δεκαεξάμπιτο FAT, DOS 3.0 + (μέγεθος χωρισμάτων < 32M)

(Μερικές παλαιές εκδόσεις DOS είχαν ένα ζωύφιο που απαίτησε αυτό το χώρισμα για να βρεθεί στα 1$α φυσικά 32 ΜΒ του σκληρού δίσκου)

05H

DOS εκτεταμένο (DOS 3.3 + εκτεταμένος όγκος)

 Υποστηρίζει το πολύ-πολύ τους περισσότερους 8,4 δίσκους ΜΒ. Με αυτόν τον τύπο 05H το DOS/ta Windows δεν θα χρησιμοποιήσει την εκτεταμένη κλήση ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ, ακόμα κι αν είναι διαθέσιμο.)

06H

το δεκαεξάμπιτο FAT, DOS μεγάλο, DOS 3.31 + (μέγεθος χωρισμάτων > = 32M)
(Τα χωρίσματα είναι το πολύ-πολύ τα περισσότερα 2 ΜΒ για το DOS και παράθυρα 95/98 με μέγιστες 65536 συστάδες με κάθε συστάδα, το πολύ-πολύ τα περισσότερα 32 KB. Τα WINDOWS NT μπορούν να δημιουργήσουν το χώρισμα μέχρι 4 ΜΒ FAT16 χρησιμοποιώντας τις συστάδες 64 KB.)

07H

OS/2 ifs (εγκαταστήσιμο σύστημα αρχείων) (HPFS είναι το καλύτερα γνωστό παράδειγμα αυτού του συστήματος αρχείων. OS/2 μόνο εξετάζει τα χωρίσματα με την ταυτότητα 7 γιατί οποιοδήποτε εγκατεστημένο ifs αυτό είναι ο λόγος ότι EXT2 ifs το πακέτο περιλαμβάνει έναν ειδικό "οδηγό συσκευών φίλτρων χωρισμάτων Linux" στον ανόητο OS/2 στη σκέψη τα χωρίσματα ότι Linux έχουν την ταυτότητα 07).

07H

Προηγμένο Unix

07H

WINDOWS NT NTFS

07H

QNX2.x (προ- 1988)
(Για το πραγματικό σύστημα αρχείων του τύπου χωρισμάτων 07H, ένα πρέπει να επιθεωρήσει το αρχείο μποτών χωρισμάτων)             

08H

OS/2 (v1.0 v1.3 μόνο)

08H

Χώρισμα μποτών AIX
[ AIX (προηγμένος διαλογικός ανώτερος υπάλληλος) είναι η έκδοση της ΙΒΜ του Unix ]

08H

SplitDrive

08H

Χώρισμα ΚΟΙΛΑΔΩΝ που εκτείνεται τις πολλαπλάσιες κινήσεις

08H

DOS Commodore

08H

QNX 1.x και 2.x
("qny" σύμφωνα με τα χωρίσματα QNX)

09H

Χώρισμα στοιχείων AIX

09H

Συνεπές σύστημα αρχείων
[ Συνεπές ήταν ένα Unix όπως το λειτουργικό σύστημα για τα 286-386-486 συστήματα, που πωλήθηκαν από Mark ο Ουίλιαμς Company οδήγησε από το βαρίδι Swartz. Ήταν διάσημο για την καλή τεκμηρίωσή του. Εισήχθη το 1980 και πέθανε την 1η FEB 1995. Οι τελευταίες εκδόσεις είναι V3.2 για 286-386-486 και V4.0 (Μάιος 1992, χρησιμοποιώντας τον προστατευμένο τρόπο) για 386-486 μόνο. Πώλησε για $99 ένα αντίγραφο και φημολογείται ότι 40000 αντίγραφα έχουν πωληθεί. Ένα συνεπές χώρισμα πρέπει να είναι αρχικό ]

09H

QNX 1.x και 2.x ("qnz" σύμφωνα με τα χωρίσματα QNX)

0aH

OS/2 διευθυντής μποτών
(OS/2 είναι το λειτουργικό σύστημα με σκοπό από τη Microsoft και την ΙΒΜ να είναι ο διάδοχος του MS-DOS)

0aH

Συνεπές χώρισμα ανταλλαγής

0aH

OPUS
(Ανοικτός παράλληλος κεντρικός υπολογιστής Unisys)

0bH

OSR2 το τριανταδυάμπιτο FAT WIN95
(OSR2 στάσεις για την απελευθέρωση’2 “υπηρεσιών OEM της Microsoft s”. Είναι για τα χωρίσματα μέχρι 2047GB. Σχεδόν πάντα, τα παράθυρα 95/98/ME έχουν το ίδιο σύστημα αρχείων που είναι παχύς- 32, μέσα στα ίδια όρια χωρισμάτων)

0cH

Το λψα-ταξινομικό OSR2 τριανταδυάμπιτο FAT WIN95
(Χρησιμοποιεί ddressingτρόπο κλειδαριώνΑ λτον ogical – βInterrupt 13H επεκτάσεων επομένως μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το εκτεταμένο INT 13H ισοδύναμο 0BH. Σχεδόν πάντα, τα παράθυρα 95/98/ME έχουν το ίδιο σύστημα αρχείων που είναι παχύς- 32, μέσα στα ίδια όρια χωρισμάτων)

0eH

Λψα-ταξινομικό WIN95: Το δεκαεξάμπιτο FAT ή λογικός φραγμός προσπελάσιμο VFAT DOS
(Είναι ίδιο με 06H αλλά χρησιμοποίηση του λψα-τρόπου του INT 13H)

0fH

Λψα-ταξινομικό WIN95: Εκτεταμένο χώρισμα ή λογικός φραγμός προσπελάσιμο VFAT

(Είναι ίδιο με 05H αλλά χρησιμοποίηση του λψα-τρόπου του INT 13H. Χρήσεις των WINDOWS.95 0EH και 0FH ως εκτεταμένα αντίτιμα INT13H 06H και 05H. Τα WINDOWS NT δεν αναγνωρίζουν τους τέσσερις τύπους παραθύρων  95/98/ME 0BH, 0CH, 0EH και 0FH)

10H

OPUS
(Οκταδικό ενημερώνοντας σύστημα προγράμματος)

11H

Το κρυμμένο FAT 12-κομματιών DOS ή OS/2 ΠΑΧΎ χώρισμα 12-κομματιών μποτών κρυμμένο διευθυντής ή DOS Που βλέπει από OS/2 (όταν OS/2 μπότες διευθυντών μποτών ένα χώρισμα DOS, αυτό θα κρύψει όλα τα αρχικά χωρίσματα DOS εκτός από αυτό που τίθεται σε έναρξη, με την αλλαγή της ταυτότητάς του και 01H, 04H, 06H και 07H γίνονται 11H, 14H, 16H και 17H, αντίστοιχα.

12H

Διαμόρφωση Compaq/hw'rjsma διαγνωστικών
(Χρησιμοποιείται από Compaq για το χώρισμα χρησιμότητας διαμόρφωσής τους. Είναι ένα παχύς-συμβατό χώρισμα ότι μπότες στις χρησιμότητές τους, και μπορεί να προστεθεί σε επιλογές LILO σαν ήταν MS-DOS)

14H

(Το κρυμμένο δεκαεξάμπιτο FAT DOS ή OS/2 δεκαεξάμπιτο FAT DOS μποτών κρυμμένο το διευθυντής) < χώρισμα 32M
(Το μέγεθος χωρισμάτων είναι λιγότερο από 32M. Η ταυτότητα 14H οδηγείται από τη χρησιμοποίηση Novell του DOS 7.0 FDISK για να διαγράψει το εγγενές χώρισμα Linux)

15H

Κρυμμένος DOS-EKTEJNO'MENOS

16H

(Το κρυμμένο δεκαεξάμπιτο FAT DOS ή OS/2 το κρυμμένο διευθυντής δεκαεξάμπιτο FAT μποτών) > = χώρισμα 32M          

17H

OS/2 κρυμμένο διευθυντής χώρισμα HPFS μποτών ή κρυμμένο ifs (π.χ., HPFS)

17H

Κρυμμένο χώρισμα NTFS

18H

Ειδικό ανταλλαγής παραθύρων AST αρχείο χωρισμάτων AST SmartSleep ή ("το μηδέν-βολτ αναστέλλει" το χώρισμα)
[ AST έρευνα, Α.Ε. (που ονομάζεται από τα πρώτα αρχικά των ιδρυτών, του Αλβέρτου Wong, του Safi Qureshey και του Thomas Yuen). Τα lap-top Ascentia έχουν ένα “μηδέν – βολτ να αναστείλει το χώρισμα” ή το χώρισμα ` SmartSleep "του μεγέθους μεγέθους 2MB+memory. ]

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek