Το κρυμμένο των WINDOWS.95 FAT32 μποτών λειτουργικό σύστημα δικτύων συστημάτων αρχείων χωρισμάτων ασφαλές εκτάθηκε κρυμμένη NetWare Linux MINIX πλατφόρμα αναφοράς PC δύναμης της ΔΕΗ PReP ανταλλαγής μποτών RISC PartitionMagic την αποκατάσταση

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων  αρχείων σε δεκαεξαδικό

Χώρισμα/περιγραφή συστημάτων αρχείων

19H

ΜΑΡΟΥΛΙ φωτονίων Willowtech
(Ο κώδικας 19H απαιτείται για το ΜΑΡΟΎΛΙ φωτονίων Willowtech από την ιτιά Schlanger.

1bH

Κρυμμένο τριανταδυάμπιτο ΠΑΧΎ ή κρυμμένο WINDOWS.95 FAT32 χώρισμα WIN95 OSR2

1cH

Το λψα-ταξινομικό κρυμμένο OSR2 τριανταδυάμπιτο FAT WIN95
(Είναι κρυμμένο χώρισμα Windows95 FAT32 που χρησιμοποιεί τον λψα-τρόπο επεκτάσεων INT 13H)

1eH

Λψα-ταξινομικό κρυμμένο χώρισμα WIN95 δεκαεξάμπιτο ΠΑΧΎ ή κρυμμένο LBA VFAT

1FH

LBA χαρτογράφησε κρυμμένο WIN95 εκτεταμένο ή που κρύφτηκε εκτεταμένο χώρισμα LBA VFAT

20H

OFSI
(Σύστημα αρχείων Willowsoft Overture)

21H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται
(Επέκταση όγκου HP, παραλλαγή SpeedStor.)

21H

FSO2
(Απαιτημένος για FSO2 (σύστημα αρχείων οξυγόνου) από Dave Poirier)

22H

FSO2 εκτεταμένο χώρισμα
(Απαιτημένος για εκτεταμένο το οξυγόνο χώρισμα από Dave Poirier)

23H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

24H

NEC DOS 3.X

26H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

31H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

32H

Αριθ. (λειτουργικό σύστημα δικτύων)

(32H χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα αριθ., που αναπτύσσονται από τις αλλοδαπές υπηρεσίες Διαδικτύου στη Μελβούρνη Αυστραλία. Η ταυτότητα 32H επιλέχτηκε όχι μόνο λόγω της ήταν ένας από λίγους που αφήνονται διαθέσιμους αλλά και 32k είναι το μέγεθος του EEPROM το OS στόχευσε αρχικά για.

33H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

34H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

35H

JFS OS/2 ή eCS
[35H χρησιμοποιείται από OS/2 τον κεντρικό υπολογιστή στρεβλώσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, OS/2 πακέτο ευκολίας (έκδοση aka 4.5) και eComStation (eCS, μια έκδοση OEM OS/2 του πακέτου ευκολίας) για τη OS/2 εφαρμογή JFS (σύστημα αρχείων της ΙΒΜ AIX) ]

36H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

38H

THEOS v3.2 (2GB χώρισμα)

39H

Σχέδιο 9 χώρισμα

(Το σχέδιο 9 είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύσσεται στα εργαστήρια κουδουνιών για πολλές αρχιτεκτονικές. Αρχικά το σχέδιο 9 χρησιμοποίησε μια αβοήθητη μερίδα στο τέλος του δίσκου. η 3$η έκδοση του σχεδίου 9 χρησιμοποιεί τα χωρίσματα του τύπου 39H, που υποδιαιρούνται στα υπο- χωρίσματα που περιγράφονται στο σχέδιο 9 τον πίνακα χωρισμάτων στο δεύτερο τομέα του χωρίσματος.)

39H

V4 Εκταμένο χώρισμα THEOS

3aH

THEOS v4 (4GB χώρισμα)

3bH

V4 Εκτεταμένο χώρισμα THEOS
(THEOS είναι ένα πολλών χρηστών πολλαπλών καθηκόντων λειτουργικό σύστημα για PCs που ιδρύεται από timothy Ουίλιαμς το 1983.)

3cH

PartitionMagic χώρισμα αποκατάστασης

(Όταν ένα προϊόν PowerQuest όπως το χώρισμα μαγικό ή την εικόνα Drive κάνει τις αλλαγές στο δίσκο, αλλάζει αρχικά τη σημαία τύπων 3CH έτσι ώστε το λειτουργικό σύστημα δεν θα προσπαθήσει να το τροποποιήσει. Στο τέλος της διαδικασίας, το αλλάζουν πίσω σε αυτό που ήταν πρώτα. Επομένως ο μόνος χρόνος που μπορείτε να δείτε μια 3CH σημαία τύπων, είναι εάν η διαδικασία διακόπηκε κάπως όπως η δύναμη μακριά, η εκ νέου αναχώρηση χρηστών κ.λπ.... Εάν το αλλάζετε πίσω με το χέρι με έναν επιτραπέζιο συντάκτη χωρισμάτων ή οποιοδήποτε πρόγραμμα έκδοσης δίσκων έπειτα τις περισσότερες φορές όλα είναι εντάξει.)

3dH

Κρυμμένο NetWare

40H

Venix 80286
(Είναι πολύ ένα παλαιό Unix-o'pws το λειτουργικό σύστημα για PCs.)

41H

Linux/$l*MINIX (που μοιράζεται το δίσκο με το Δρ-DOS)
(Στάσεις Δρ-DOS για το ψηφιακό λειτουργικό σύστημα έρευνα-δίσκων.)

41H

Προσωπική μπότα RISC

41H

Χώρισμα μποτών της ΔΕΗ PReP (πλατφόρμα αναφοράς PC δύναμησ )

42H

Ανταλλαγή Linux (που μοιράζεται το δίσκο με το Δρ-DOS)

42H

SFS (ασφαλές σύστημα αρχείων)
(SFS είναι κρυπτογραφημένος οδηγός συστημάτων αρχείων για το DOS σε 386 + PCs, που γράφεται από Peter Gutmann.)

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek