Το προστατευμένο χώρισμα Novell Netware SMS M2FS/$l*M2CS ελάττωμα-ανεκτικός αντανακλημένος πυρήνας Linux του RAID Linux χειμέριας νάρκης συστημάτων αρχείων XOSL προώθησε το εγγενές σύστημα αρχείων ανταλλαγής διευθυντών δίσκων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων  αρχείων σε δεκαεξαδικό

Χώρισμα/περιγραφή συστημάτων αρχείων

64H

Προστατευμένο από το PC-TECWRAKJSMENO χώρισμα
(64H χρησιμοποιείται από PC-ARMOUR την προστασία δίσκων από το Δρ. Α. Solomon, που προορίστηκε για να κρατήσει το δίσκο απρόσιτο μέχρι το σωστό κωδικό πρόσβασης δόθηκε και έπειτα ένας γάντζος INT 13H φορτώθηκε επάνω από την κορυφαίος-$$$-ΜΝΉΜΗ που παρουσίασε γ-χ-s = 0-0-2, με ένα αντίγραφο του πραγματικού πίνακα χωρισμάτων, όταν ζητήθηκε 0-0-1).

65H

Novell NetWare 3.86, 3.xx ή 4.xx

(Novell Netware 3,0 και πιό πρόσφατη χρήση μια εκδόσεων χώρισμα ανά κίνηση. Διαθέτει τους λογικούς όγκους μέσα σε αυτά τα χωρίσματα. Οι όγκοι μπορούν να χωριστούν πέρα από διάφορες κινήσεις. Το σύστημα αρχείων χρησιμοποιούμενο καλείται στροβιλο FAT και μόνο πολύ αόριστα μοιάζει με το ΠΑΧΎ σύστημα αρχείων DOS. Το Novell Netware ήταν το κύριο λειτουργικό σύστημα δικτύων διαθέσιμο. Το Netware 68 ή το s-dj'hty (1983) ήταν για ένα Motorola 68000, Netware 86 για την Intel 8086 ή 8088. Το Netware 286 ήταν για την Intel 80286 και υπήρξε στις διάφορες εκδόσεις που συγχωνεύθηκαν αργότερα σε Netware 2,2. Το Netware 386 ήταν ξαναγράφει στο γ για την Intel 386 που μετονομάστηκε αργότερα 3.x ( 3,0, 3,1, 3,10, 3,11 και 3,12 κ.λπ...) στις εκδόσεισNetware. Ο διάδοχός του Netware 4.xx είχε τις εκδόσεις 4.00, 4.01, 4.02, 4.10 και 4.11. Κατόπιν ήρθε Intranetware)

66H

Χώρισμα Netware SMS Novell
(Στάσεισ SMS για τις διοικητικές υπηρεσίες αποθήκευσης. Δεν χρησιμοποιείται τώρα.)

67H

Novell

68H

Novell

69H

Novell Netware 5 + και χώρισμα Novell Netware NSS
(Στάσεις NSS για τις υπηρεσίες αποθήκευσης Novell.)

70H

Πολυ-μπότα DiskSecure

71H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

73H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

74H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

74H

Χώρισμα Scramdisk
(Scramdisk είναι ένα λογισμικό κρυπτογράφησης δίσκων. Υποστηρίζει τα αρχεία εμπορευματοκιβωτίων, τον αφιερωμένο τύπο74H χωρισμάτων και τους δίσκους που κρύβονται στα ακουστικά αρχεία WAV.)

75H

PC ΤΗΣ ΙΒΜ/ΙΧ

76H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

77H

M2FS/$l*M2CS χώρισμα

77H

QNX 4.x

78H

Σύστημα αρχείων XOSL 
(Σύστημα αρχείων φορτωτών μποτώνXOSL)

78H

QNY 4.x

79H

QNZ 4.x

7EH

F.I.X.

7Fh

ALT-OS-ana'ptyxi πρότυπα χωρισμάτων

80H

Παλαιό MINIX, MINIX v1.1 σε v1.4a

81H

MINIX 1.4b και αργότερα
(MINIX είναι ένα Unix-omoejde's λειτουργικό σύστημα που γράφεται από Andy Tanenbaum και σπουδαστές στο Vrije πανεπιστήμιο, Αμστερνταμ, περίπου το 1989-1991. Τρέχει σε PCs (8086 και επάνω), Macintosh, Atari, Amiga, Sparc.

81H

Πρόωρο Linux

81H

Προηγμένος Mitac διευθυντής δίσκων

82H

Πρωταρχικός

82H

Solaris x86
(Solaris δημιουργεί ένα ενιαίο χώρισμα με την ταυτότητα 82H και χρησιμοποιεί έπειτα τις ετικέτες δίσκων ήλιων μέσα στο χώρισμα για να το χωρίσει περαιτέρω.)

82H

Χώρισμα ανταλλαγής Linux

83H

Εγγενές χώρισμα Linux ή Linux εγγενές σύστημα αρχείων ή Linux Ext2fs
(Linux είναι ένα Unix-omoejde's λειτουργικό σύστημα που γράφονται από Linus Torvalds και πολλά άλλα στο διαδίκτυο από το 1991. Τρέχει σε PCs 386 και αργότερα και ποικίλο άλλο υλικό. Διανέμεται κάτω από GPL (άδεια ευρέος κοινού). Το διάφορο σύστημα αρχείων δακτυλογραφεί όπως τα xiafs, ext2, ext3, reiserfs, κ.λπ. όλη η ταυτότητα83H χρήσησ.)

84H

OS/2 κρυμμένο γ: κίνηση ή ος/2-ξαναριθμημένος τύπος 04 χώρισμα.
(Το ος/2-ξαναριθμημένο χώρισμα τύπων 04h συσχετίζεται με το κρύψιμο του DOS γ: κίνηση)

84H

Χώρισμα χειμέριας νάρκης
(Για τα διάφορα πρότυπα lap-top, π.χ., χρησιμοποιούμενα σχετικά με τα γεωγραφικά πλάτη κοιλάδων (με το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ κοιλάδων) που χρησιμοποιεί τη χρησιμότητα MKS2D.)

85H

Εκτεταμένο Linux χώρισμα

86H

Παλαιός έξοχος φραγμός χωρισμάτων του RAID Linux

86H

FAT16 όγκος/σύνολο λωρίδων (WINDOWS NT) ή σύνολο όγκου NTFS
(Είναι ανεκτικός όγκος FAT16 ελαττωμάτων κληρονομιών.)

87H

Ελάττωμα-ανεκτικό αντανακλημένο σύνολο χωρισμάτων HPFS ή όγκου NTFS ή όγκος NTFS/sy'nolo λωρίδων
(Ανεκτικός όγκος NTFS ελαττωμάτων κληρονομιών. Ελάττωμα-ανεκτικό αντανακλημένο χώρισμα HPFS)

8aH

Χώρισμα πυρήνων Linux
(Χρησιμοποιείται από AiR-BOOT)

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek