Κρυμμένο DOS Novell χωρισμάτων ανταλλαγής μποτών το μάγος εξασφάλισε μεγάλο μικρό FAT MBR DBR ενιαίος-όγκου φορτωτών μποτών όγκου FAT16 RISC μποτών Solaris αλλοιωμένο το NTFT το εκτεταμένο που εικονικό DOS διευθυντών δίσκων εξασφάλισε το εκτεταμένο χώρισμα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων  αρχείων σε δεκαεξαδικό

Χώρισμα/περιγραφή συστημάτων αρχείων

b8H

Χώρισμα ανταλλαγής BSDI BSD/386 (δευτερευόντως σύστημα αρχείων)
(BSDI (σχέδιο λογισμικού του Μπέρκλεϋ, INC.) ιδρύθηκε από τα προηγούμενα (ερευνητική ομάδα συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών UCB) μέλη CSRG. Το λειτουργικό σύστημά τους, βασισμένο σε Net/2, κλήθηκε BSD/386.)

bbH

Μάγος μποτών που κρύβεται

beH

Solaris 8 χώρισμα μποτών

c0H

Δρ-DOS/exasfaljsme'no DOS χώρισμα Novell

C0H

CTOS

c0H

Ασφαλές μικρό χώρισμα REAL/32

c0H

Χώρισμα NTFT

c1H

ΠΑΧΥ χώρισμα 12-κομματιών του ΔΡ DOS 6.0 εξε-εξασφαλισμένο ΣΥΝΔΕΣΗ

c2H

Διατηρημένος για το Δρ-DOS 7 +

c2H

Κρυμμένο Linux

c3H

Κρυμμένη ανταλλαγή Linux

c4H

Εξε-εξασφαλισμένο δεκαεξάμπιτο ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΧΥ χώρισμα του ΔΡ DOS 6.0

c5H

DRDOS/exasfaljsme'nos (εκτεταμένος)

c6H

DRDOS/exasfaljsme'nos (παχύς- 16, > = 32M)
(Το Δρ-DOS 6,0 θα προσθέσει C0H στον τύπο χωρισμάτων για μια ΣΎΝΔΕΣΗ EXE - εξασφαλισμένο χώρισμα έτσι ώστε ο χρήστης δεν μπορεί να αποφύγει τον έλεγχο κωδικού πρόσβασης με την έναρξη από μια δισκέτα MS-DOS. Διαφορετικά φαίνεται ότι οι τύποι C1H, C4H, C5H, C6H και D1H, D4H, D5H, D6H χρησιμοποιούνται ακριβώς όπωσ 1H, 4H, 5H, και 6H.)

c6H

Αλλοιωμένο σύνολο όγκου FAT16/lwrj'dwn (WINDOWS NT)
(NTFS θα προσθέσει C0H στον τύπο χωρισμάτων για τα εκτός λειτουργίας μέρη ενός ανεκτικού συνόλου ελαττωμάτων. Κατά συνέπεια, το ένα παίρνει τους τύπουσ C6H, C7H.)

c7H

Τα WINDOWS NT αλλοίωσαν τον όγκο NTFS/to σύνολο λωρίδων

c7H

Μπότα Syrinx

c8H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

c9H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

caH

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

cbH

Διατηρημένος για εξασφαλισμένο Δρ-DOS FAT32

ccH

Διατηρημένος για εξασφαλισμένο Δρ-DOS FAT32 (LBA)

cdH

CTOS Memdump

ceH

Διατηρημένος για εξασφαλισμένο Δρ-DOS FAT16 (LBA)

d0H

Ασφαλές μεγάλο χώρισμα REAL/32
(REAL/32 είναι μια συνέχεια του ΔΡ πολλών χρηστών DOS.)

d1H

Παλαιό πολλών χρηστών εξασφαλισμένο DOS FAT12

d4H

Παλαιό πολλών χρηστών DOS που εξασφαλίζεται FAT16 < 32M

d5H

Το παλαιό πολλών χρηστών DOS εξασφάλισε το εκτεταμένο χώρισμα

d6H

Το παλαιό πολλών χρηστών DOS εξασφάλισε FAT16 > = 32M

d8H

CP/m- 86

daH

Μη- Fs στοιχεία

dbH

Ψηφιακή έρευνα CP/M, ταυτόχρονο CP/M, ταυτόχρονο DOS

dbH

CTOS (συγκλίνουσες τεχνολογίες OS - Unisys)

dbH

KDG μπότα τηλεμετρίας SCPU
(Η τηλεμετρία KDG χρησιμοποιεί την ταυτότητα DBH για να αποθηκεύσει μια δυαδική εικόνα προστατεύω-τρόπου του κώδικα που οργανώνεται σε μια "ξ86-βασισμένη (εποπτική ΚΜΕ) ενότητα SCPU από τη σειρά DT800.)

ddH

Κρυμμένο CTOS Memdump

deH

Χρησιμότητες κεντρικών υπολογιστών κοιλάδων PowerEdge (FAT)

dfH

Εικονικό χώρισμα διευθυντών δίσκων Γενική Διεύθυνση/UX

dfH

BootIt EMBRM
(Ο διευθυντήσBootIt μποτών διαχειρίζεται τον πίνακα χωρισμάτων του, με μέχρι 255 αρχικά χωρίσματα.)

e0H

Διατηρημένος από τη μικροηλεκτρονική του ST για ένα σύστημα αρχείων αποκαλούμενο ST AVFS.

e1H

Πρόσβαση DOS ή εκτεταμένο το FAT χώρισμα 12-κομματιών SpeedStor
(Είναι ένα χώρισμα SSTOR στους κυλίνδρους περισσότερο από 1023.)

E2H

DOS μόνο ανάγνωσης

e3H

Διαστάσεις αποθήκευσης

e4H

SpeedStor δεκαεξάμπιτο εκτεταμένο το FAT χώρισμα < 1024 κύλινδροι

e5H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

e5H

Το DOS Tandy με λογικό το FAT

e6H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

ebH

BeOS BFS (BFS1)
(BeOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα που τρέχει στη δύναμη PCs)

edH

Διατηρημένος για το Matthias Paul’s Sprytix

eeH

Ένδειξη ότι αυτή η κληρονομιά MBR ακολουθείται από μια επιγραφή EFI

efH

Χώρισμα που περιέχει ένα σύστημα αρχείων EFI

f0H

Φορτωτής Linux/mpotw'n PA- RISC

f1H

Διαστάσεις αποθήκευσης

f2H

DOS 3.3 + δευτεροβάθμιο χώρισμα

f2H

Το DOS Unisys με λογικό το FAT

f3H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

f4H

SpeedStor μεγάλο χώρισμα

F4H

Χώρισμα ενιαίος-όγκου προλόγου

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek