Προλόγου multi-volume χωρισμάτων αποθήκευσης διαστάσεων SpeedStor Bochs x86 εξομοιωτών VMware ανταλλαγής Linux επιδρομής κυλίνδρων LANstep αρχικός μικροκωδίκων φορτίων των WINDOWS NT δίσκων κρυμμένος διοικητής λογικός όγκου Linux πίνακας φραγμών διευθυντών XENIX κακός

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων  αρχείων σε δεκαεξαδικό

Χώρισμα/περιγραφή συστημάτων αρχείων

f5H

Multi-volume χώρισμα προλόγου
(Το χώρισμα τύπων F4H περιέχει έναν όγκο, και δεν χρησιμοποιείται άλλο. Το χώρισμα τύπων F5H περιέχει 1 έως 10 όγκους που καλούνται MD0 MD9. Υποστηρίζει ένα ή περισσότερα συστήματα. Κάθε όγκος μπορεί να έχει ως σύστημα αρχείων το σύστημα αρχείωνNGF ή TwinFS αρχειοθετούν το σύστημα)

f6H

Επίσημα απαριθμημένος όπως διατηρείται

F6H

Διαστάσεις SpeedStor αποθήκευσης

faH

Εξομοιωτήσ Bochs MandrakeSoft's x86

fbH

 VMware χώρισμα συστημάτων αρχείων

fcH

 VMware χώρισμα ανταλλαγής
(VMware προσφέρει τις εικονικές μηχανές στις οποίες κάποια μπορεί να τρέξει Linux, παράθυρα, FreeBSD.)

fdH

Το χώρισμα επιδρομής Linux με το αυτοκίνητο ανιχνεύει τη χρησιμοποίηση του επίμονου έξοχου φραγμού

feH

SpeedStor περισσότεροι από 1024 κύλινδροι

feH

LANstep

feH

Χώρισμα της ΙΒΜ PS/2 IML (αρχικό φορτίο μικροκωδίκων)
(Βρίσκεται στο τέλος του δίσκου.)

feH

Κρυμμένο διοικητής χώρισμα δίσκων των WINDOWS NT
(Ο διοικητής δίσκων των WINDOWS NT χαρακτηρίζει τα κρυμμένα χωρίσματα, δηλ. παρόν αλλά για να μην προσεγγιστεί, ως τύποσ FEH.)

feH

Λογικό χώρισμα διευθυντών όγκου Linux (παλαιό)

ffH

Κακός πίνακας φραγμών XENIX

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek