DOS μποτών αρχείων DBR DOS των μποτών τομέα ΣΧΉΜΑΤΟΣ εντολής PC του DOS FDISK το φυσικό τομέα ενεργό χωρισμάτων αρχείο MBR μποτών επιτραπέζιων λημμάτων κύριο που αρχίζει τους άκυρους συστημάτων δίσκων I/O τομείς των συστημάτων αρχείων περιοχής στοιχείων καταλόγου ρίζας δίσκων λάθους bootable ακολουθεί

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αρχείο μποτών DOS (DBR)/tome'as των μποτών DOS

Μετά από τον πίνακα χωρισμάτων, το αρχείο μποτών DOS (DBR) ή ο μερικές φορές αποκαλούμενος τομέας των μποτών DOS είναι οι δεύτερες πλέον σημαντικές πληροφορίες για το σκληρό δίσκο σας. Οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές για την δίσκος-αποκατάσταση είναι σε θέση τα μπότα-αρχεία

Το αρχείο μποτών DOS (DBR) για το πρώτο χώρισμα σε σκληρό δίσκο βρίσκεται συνήθως στον απόλυτο τομέα 63 (ο 64ος τομέας στην κίνηση δίσκων) ή με έντυπο CHS μπορούμε να πούμε γ-χ-s = 0-1-1 για τις περισσότερες κινήσεις.

Εντούτοις αυτή η θέση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το SPT (τομείς ανά διαδρομή) του Drive. Παραδείγματος χάριν, σε μια παλαιά κίνηση 245MB που έχει μόνο 31 SPT, το αρχείο μποτών βρέθηκε στον 32$ο τομέα (απόλυτος τομέας 31).

Το DBR δημιουργείται από την εντολή ΣΧΉΜΑΤΟΣ του DOS. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεσθεί από μια δισκέτα DOS (ή άμεσα από έναν άλλο όγκο, μετά από μερικά όρια OS) για να δημιουργήσει το DBR αφότου γίνεται ο χωρισμός χρησιμοποιώντας την εντολή FDISK.

Ο τομέας στον οποίο DBR κατοικεί γίνεται λογικός τομέας 1 εκείνου του ιδιαίτερου χωρίσματος για το DOS. Ο αριθμός τομέα που χρησιμοποιείται από το DOS αρχίζει από το φυσικό τομέα στον οποίο DBR βρίσκεται.

Ο πρώτος λογικός τομέας κάθε χωρίσματος DOS περιέχει ένα αρχείο μποτών DOS (DBR) ή τον τομέα των μποτών DOS. Η εργασία του DBR είναι να φορτωθεί το λειτουργικό σύστημα από το σκληρό δίσκο στην κύρια μνήμη του υπολογιστή και να δοθεί ο έλεγχος συστημάτων στο φορτωμένο πρόγραμμα.

Για να κάνει αυτό, το DBR περιέχει ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται από το κύριο εκτελέσιμο πρόγραμμα αρχείων μποτών (MBR). Όλα τα χωρίσματα DOS περιέχουν τον κώδικα προγράμματος για να αρχίσουν τη μηχανή φορτώστε δηλ. το λειτουργικό σύστημα, αλλά μόνο σε εκείνο το χώρισμα δίνεται ο έλεγχος από το κύριο αρχείο μποτών που διευκρίνισε τόσο όπως ενεργό χώρισμα, στην επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων.

Το πρόγραμμα μποτών στο DBR ψάχνει την COM δύο αρχείων IBMBIO. προγράμματος ή IO. COM SYS και IBMDOS. ή MS-DOS SYS, στον κατάλογο ρίζας του χωρίσματος. IBMBIO. η COM COM και IBMDOS. είναι δύο κρυμμένα αρχεία προγράμματος συστημάτων στα συστήματα PC-$L*DOS ή τα αρχικά συστήματα της ΙΒΜ. Εκτιμώντας ότι IO. το SYS και το MS-DOS SYS είναι δύο κρυμμένα αρχεία προγράμματος συστημάτων σε ένα λειτουργικό σύστημα MS-DOS που παρέχεται τα συμβατά με IBM συστήματα.

Μετά από αυτόν, το IO. πρόγραμμα COM του SYS (ή IBMBIO.) φορτώνει το πρόγραμμα COM SYS (ή IBMDOS.) MS-DOS και το πρόγραμμα COM ΕΝΤΟΛΉΣ. Αυτή η πλήρης διαδικασία καλείται "αρχίζοντασ" του υπολογιστή. Εάν αυτά τα αρχεία συστημάτων δεν είναι διαθέσιμα στον κατάλογο έπειτα μηνύματα αυτού του προγράμματος MBR λάθους επιδείξεων κατευναστικά όπως,

"Ακυρος δίσκος συστημάτων ή I/O λάθος δίσκων,
Αντικαταστήστε το δίσκο, και πιέστε έπειτα οποιοδήποτε πλήκτρο... "

Στην οθόνη και περιμένει το χρήστη να βάλει έναν bootable δίσκο με τα προαναφερθέντα προγράμματα στην πλαδαρή κίνηση και να πιέσει ένα πλήκτρο.

Δεδομένου ότι η δισκέτα δεν έχει κανένα χώρισμα σε το επομένως δεν έχει κανένα MBR ή ο κύριος πίνακας χωρισμάτων στον απόλυτο τομέα του 0, αντ' αυτού αυτό περιέχει το DBR στον πρώτο -πρώτο τομέα του.

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει έναν απλό χάρτη 3½ ιντσών, 1,44 σχεδιάγραμμα της δισκέτας ΜΒ μετά από να έχε σχηματοποιηθεί με το σύστημα αρχείων FAT12. Παρουσιάζει όπου το αρχείο μποτών, και τα δύο αντίγραφα του FAT, του καταλόγου ρίζας και της αρχής της περιοχής στοιχείων βρίσκεται:

Λογικός χάρτης 3½ Ίντσες, δισκέτα 1,44 ΜΒ, που σχηματοποιείται με το σύστημα αρχείων FAT12 και κατοχή 18 τομέων ανά διαδρομή, 80 διαδρομές, 2 πλευρές και 512 ψηφιολέξεις ανά τομέα (που χρησιμοποιεί 1 τομέα ανά συστάδα).

Απόλυτοι τομείς

Περιεχόμενο

0

Αρχείο μποτών

1 – 9

Θ*ΦΑΤ 1

10 – 18

Θ*ΦΑΤ 2

19 – 32

Κατάλογος ρίζας

33 – 2879

Περιοχή στοιχείων

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek