Διαδρομές τομέων των κεφαλιών κυλίνδρων των κεφαλιών χώρων στάθμευσης ζώνης σκληρών δίσκων προσγειωμένος

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


ΑΤΑ προδιαγραφή για τους δίσκους IDE - το όριο 137 ΜΒ

Η παλαιά ΑΤΑ προδιαγραφή δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε έναν δίσκο που είναι μεγαλύτερος από 137 ΜΒ. Πραγματικά, χρησιμοποιεί μόνο 28 μπιτ για να διευκρινίσει έναν αριθμό τομέα. Εντούτοις, ΑΤΑ-6 καθορίζουν μια επέκταση με τον αριθμό τομέα των 48-κομματιών.

Το όριο του μεγέθους δίσκων παρήχθη με το συνδυασμό το πολύ-πολύ των περισσότερων 65536 κυλίνδρων που μετρούν από 0 έως 65535 ..16 κεφάλια που μετρούν από 0 to15 και 255 τομείς ανά τον υπολογισμό διαδρομής από 1 έως 255, η μέγιστη συνολική ικανότητα του δίσκου,

= 65535 * 16 * 255 Τομείς
= 267386880 Τομείς
= 136902082560 Ψηφιολέξεις (τομέας 512 ψηφιολέξεων κάθε ένας)
~ 137 GB

Υποστήριξη ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ IDE δύο και τεσσάρων δίσκων

Την αυτόματη ανίχνευση σήμερα τα περισσότερα από τα σύγχρονα προγράμματα ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ υποστηρίζουν σκληρών δίσκων, η οποία επιτρέπει στο ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ για να ρωτήσει κάθε σκληρό δίσκο για να καθορίσει τη λογική γεωμετρία, τους υποστηριγμένους τρόπους μεταφοράς της και άλλες πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο χρόνο οργάνωσης είτε δυναμικά κάθε φορά που τίθεται σε έναρξη η μηχανή, ανάλογα με το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ.

Το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ συστημάτων παρέχει ότι εγγενής υποστήριξη για το IDE/toys ΑΤΑ σκληρούς δίσκους επομένως μπορούν να υπάρξουν διάφορες παράμετροι που μπορούν να τεθούν ως στόχος να πουν το ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ ποιοι σκληροί δίσκοι είναι στο σύστημα και πώς να τους ελέγξουν. Κάθε σκληρός δίσκος στο σύστημα θα έχει τις τοποθετήσεις του έτσι υπάρχει ένα σύνολο για τον αρχικό κύριο και ένα για τον αρχικό σκλάβο και τα λοιπά. Εντούτοις οι σκληροί δίσκοι SCSI διαμορφώνονται μέσω του προσαρμοστή οικοδεσποτών και του ενσωματωμένου ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ SCSI τους.

Δεδομένου ότι ο σκληρός δίσκος άνω των 8 ΜΒ στο μέγεθος δεν μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό IDE/tjs ΑΤΑ παραμέτρους γεωμετρίας ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ επομένως η ynamic αυτόματη ανίχνευση δ είναι ο τυποποιημένος τρόπος τις σύγχρονες κινήσεις, ειδικά σε περίπτωση παλαιότερων συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών εντούτοις ο χρήστης μπορεί ακόμα να θέσει μερικές παραμέτρους κίνησης με το χέρι.

Παρακάτω είναι οι τοποθετήσεις που βρίσκονται κανονικά στο πρόγραμμα οργάνωσης ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ για τη διαμόρφωση IDE/toys ΑΤΑ σκληρούς δίσκους. Αν και στα σύγχρονα συστήματα μερικές από τις παλαιότερες τοποθετήσεις συμβατότητας μπορούν να μην είναι ακόμη και παρούσες άλλα:

 • Τύπος δίσκων: χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να επιτρέψει στο χρήστη για να επιλέξει το σκληρό δίσκο του από έναν προκαθορισμένο κατάλογο αλλά τώρα αυτό χρησιμοποιείται για να ελέγξει την αυτόματη ή χειρωνακτική οργάνωση παραμέτρου για την κίνηση.
 • Μέγεθος: Μέγεθος του σκληρού δίσκου στα δεκαδικά μεγαμπάιτ. Υπολογίζεται από τις άλλες παραμέτρους όπως τους κυλίνδρους, τα κεφάλια και τους τομείς κ.λπ....
 • Cylinders: The number of logical cylinders on the disk.
 • Κεφάλια: Ο αριθμός λογικών κεφαλιών σε δίσκο.
 • Τομείς: Ο αριθμός λογικών τομέων κάθε μια από 512 ψηφιολέξεις, σε κάθε λογική διαδρομή σε δίσκο. Συνήθως ο σύγχρονος σκληρός δίσκος έχει 63 τομείς σε μια ενιαία διαδρομή.
 • Γράψτε Precompensation: είναι μια συμβατότητα που θέτει που διευκρινίζει σε ποιο αριθμό κυλίνδρων γράψτε ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για τις πάρα πολύ παλαιότερες κινήσεις.
 • Ζώνη προσγείωσης (κεφάλια χώρων στάθμευσης): Η ζώνη προσγείωσης είναι ο κύλινδρος όπου τα κεφάλια από το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ σταθμεύουν για να αποφύγουν την απώλεια στοιχείων ή τη δημιουργία των κακών τομέων, όταν αποκλείεται η κίνηση. Δεδομένου ότι ο σύγχρονος σκληρός δίσκος αυτόματα σταθμεύει τα κεφάλια τους απαιτείται σπάνια σήμερα.
 • Τρόπος μεταφράσεων: Ο τρόπος μεταφράσεων ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τους σκληρούς δίσκους πάνω από 504 ΜΒ.
 • Τρόπος φραγμών: Για να ελέγξει τη δυνατότητα του ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ να εκτελεσθούν οι μεταφορές δίσκων στους φραγμούς.
 • Προγραμματισμένος I/O τρόπος (DMA): Ο προγραμματισμένος I/O τρόπος ή τρόπος DMA που χρησιμοποιείται για να εκτελέσει τις μεταφορές σε και από το σκληρό δίσκο.
 • τριανταδυάμπιτος τρόπος μεταφοράς: Ελέγχει τη χρήση των τριανταδυάμπιτων μεταφορών στοιχείων υψηλός-απόδοσης.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek